เมนู

ธอส.ช่วยลูกค้าผู้ประสบภัยน้ำท่วม พักหนี้ ลดดอกเบี้ยและปลดหนี้

ธอส.ออกมาตรการลดภาระลูกหนี้.

ที่มาของข่าว ASTV ผู้จัดการรายวัน

– ธอส. ออกมาตรการลดภาระหนี้  ช่วยลูกค้าที่ประสบอุทกภัย “พักหนี้ ลดดอกเบี้ย และปลดหนี้” ตั้งแต่  6  เดือน ถึง  1 ปี พิจารณาตามระดับความเสียหาย

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี  กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า  จากวิกฤตน้ำท่วมที่ขยายวงกว้างขึ้นหลายพื้นที่ในปัจจุบัน  ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบด้านที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก  ธอส.ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อน  จึงได้ปรับมาตรการช่วยเหลือทั้งลูกค้าเดิมของธนาคาร และลูกค้าใหม่ที่ต้องการกู้เพื่อสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  โดยธนาคารได้ขยายระยะเวลาพักชำระหนี้และปลอดดอกเบี้ย  จากเดิม  4  เดือน ปรับเพิ่มเป็นไม่เกิน  6  เดือน ส่วนกรณีลูกค้าได้รับผลกระทบรุนแรง ธนาคารจะพิจารณาพักหนี้ให้อีกไม่เกิน  6  เดือน

สำหรับมาตรการลดภาระหนี้ที่อยู่อาศัยช่วยเหลือผู้ประสบ ภัยของ ธอส.  มีดังนี้ 

มาตรการที่ 1 สำหรับลูกค้าเดิมของธนาคาร  กรณีที่หลักประกัน และ/หรือ รายได้ ได้รับผลกระทบ ธนาคารจะพักหนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน  6  เดือน (คิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี) กรณีได้รับผลกระทบรุนแรง  จะพักหนี้ต่อเป็นระยะเวลาอีกไม่เกิน  6 เดือน  (คิดอัตราดอกเบี้ย  0% ต่อปี)

มาตรการที่  2  กรณีที่ลูกค้าเดิมได้รับอุบัติเหตุจากเหตุการณ์น้ำท่วมจนทุพพลภาพถาวรสิ้น เชิงหรือเสียชีวิต  ธนาคารจะลดดอกเบี้ยให้เหลือ 0.01% ต่อปี ตลอดระยะเวลากู้ที่เหลืออยู่

มาตรการที่  3 กรณีลูกค้าเดิมที่อาคารที่อยู่อาศัยพังเสียหายทั้งหลังจนไม่สามารถอยู่อาศัย ได้  จะได้รับปลดภาระหนี้ตามยอดหนี้คงเหลือในส่วนของธนาคาร  โดยผู้กู้ผ่อนชำระหนี้ในส่วนของที่ดินที่คงเหลือเท่านั้น

มาตรการที่ 4 สำหรับลูกค้าเดิมของ ธอส.  และลูกค้าใหม่ ที่อาคารได้รับความเสียหายสามารถขอกู้เพิ่มหรือกู้ใหม่เพื่อปลูกสร้างอาคาร ทดแทนอาคารเดิม (มีหลักประกัน) คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ 2% ต่อปี นาน 5 ปี (วงเงินกู้ 100% ของราคาประเมินและภายในวงเงินต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท ) หลังจากนั้น คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับ  MRR-0.05% ต่อปี สำหรับลูกค้ารายย่อย และคิดอัตราดอกเบี้ย = MRR-0.01% ต่อปี สำหรับลูกค้าที่มีสวัสดิการ

มาตรการที่  5  กรณีที่กู้ซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหาย ให้กู้รายละไม่เกิน 1 แสนบาท (ไม่มีหลักประกัน) ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4% ต่อปี นาน 5 ปี  (100% ของราคาประเมินค่าซ่อมแซม และภายในวงเงินต่อรายไม่เกิน 1 แสนบาท โดยต้องมีบุคคลผู้มีรายได้ไม่ต่ำกว่า  15% ของวงเงินกู้  ค้ำประกันและตรวจสอบเครดิตบูโรผู้ค้ำ

นายวรวิทย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากวิกฤตน้ำท่วมในขณะนี้  ส่งผลให้ธนาคารต้องปิดให้บริการชั่วคราวสาขาที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยน้ำ ท่วม ได้แก่  สาขานครสวรรค์ สาขาอยุธยา สาขาย่อยโรจนะ  สาขาย่อยบางบัวทอง เคาน์เตอร์การเงินฟิวเจอร์พาร์ครังสิต สาขาปทุมธานี สาขาแจ้งวัฒนะ สาขารังสิต สาขาบางใหญ่ สาขาย่อยศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ  เคาน์เตอร์การเงินบิ๊กซีแจ้งวัฒนะ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธอส. โทร.02-645-9000 http://www.tb-credit.ru/zaimy-online.html

คุณคิดเห็นอย่างไรกับบทความนี้ ?

Advertorial

ดูทั้งหมด

โพสต์ล่าสุดในหมวด ข่าวและกิจกรรม


โพสต์ล่าสุด