เมนู

หลักเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือน้ำท่วม 5000 บาท กทม.เพิ่ม 1500

เงินช่วยเหลือน้ำท่วม 5000 บาท

เงือนช่วยเหลือน้ำท่วม กรุงเทพฯ มีเฮ ได้เพิ่มอีก 1500 บาท

นำข่าวมาฝากกันอีกครั้ง สำหรับบ้านใครที่ถูกน้ำท่วม มาดูรายละเอียดกัน ว่าจะเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่

17 พ.ย.54 นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การรับเงินช่วยเหลือครัวเรือนที่ประสบอุทกภัย 5,000 บาท ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ว่า

สำหรับครัวเรือนที่อยู่อาศัยที่จะได้รับการช่วยเหลือต้องมีลักษณะดังนี้

1. บ้านพักอาศัยที่มีทะเบียนบ้านและถูกน้ำท่วมถึง

2.บ้านเช่า โดยผู้เช่าจะได้รับเงินช่วยเหลือ หากบ้านเช่ามีหลายชั้นจะได้รับการช่วยเหลือเฉพาะชั้นที่น้ำท่วมถึง

3. สิ่งปลูกสร้างอื่น ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยถาวรหรือชั่วคราวที่ครัวเรือนอาศัยอยู่เป็นประจำโดยไม่ มีทะเบียนบ้าน เช่น บ้านพักคนงาน เป็นต้น

นายวิบูลย์ กล่าวต่อถึงการจัดเตรียมหลักฐานการแสดงสิทธิขอรับการช่วยเหลือ ว่า ผู้ประสบภัยต้องจัดเตรียมหลักฐานการแสดงสิทธิ ดังนี้

1. บ้านพักอาศัยทั่วไปให้เจ้าบ้าน  หัวหน้าครอบครัว  ผู้รับมอบอำนาจยื่นคำร้องพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านที่ประสบภัย

2. บ้านเช่าให้ใช้สัญญาเช่า หนังสือรับรองการเช่าจากเจ้าของบ้าน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้อง และทะเบียนบ้านผู้ประสบภัย กรณีไม่มีทะเบียนบ้านให้ตรวจสอบจากสำนักทะเบียนของสำนักงานเขต หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นคำร้องแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจและแนบบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ

3. บ้านเรือนที่ไม่มีทะเบียนบ้าน ให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนและต้องมีพยานบุคคลรับรอง ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสอบถามรายละเอียดการขอรับเงินช่วยเหลือจากสำนักงานเขต ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อจะได้จัดเตรียมเอกสารและหลักฐานได้ถูกต้องครบถ้วนตามที่แต่ละสำนักงาน เขตกำหนด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะได้เร่งตรวจสอบข้อมูลรายชื่อครัวเรือน ที่ประสบอุทกภัยจากกรุงเทพมหานคร เพื่อจัดส่งข้อมูล ให้ธนาคารออมสินดำเนินการจ่ายเงินโดยเร็วที่สุด

ผู้ประสบอุทกภัยที่มีสิทธิรับเงินช่วยเหลือต้องเป็นผู้ประสบภัยที่มีบ้าน เรือนอาศัยอยู่ประจำในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินใน 2 กรณี คือ

1. กรณีน้ำท่วมถึงบ้านเรือนโดยฉับพลันและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย

2.บ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย

ทั้ง นี้ โดย 2 กรณี ต้องมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่สำนักงานเขตออกให้ หากเป็นผู้ประสบภัยซ้ำซ้อนทั้ง 2 กรณี จะได้รับการช่วยเหลือเพียงกรณีเดียวเท่านั้น

“สุขุมพันธุ์” คาด 20 ธ.ค. เงิน 5 พันถึงมือชาวบ้าน เผยกทม.เตรียมร่างแผนสมทบเงินช่วยอีก 1,500 บาท หลายเขตได้แจ้งให้ประชาชนได้ทราบในรายละเอียดแล้ว เรือด่วนเจ้าพระยาเตรียมกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ 21 พฤศจิกายนนี้ เฉพาะเรือด่วนพิเศษธงส้มเท่านั้น “วุฒิฯ”จับมือสสส.เปิดโครงการ “คนไทยร่วมใจ ฟื้นภัยน้ำท่วม”

เมื่อเวลา 14.30 น. 17 พ.ย. 54 ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) กล่าวถึงการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กทม. ครัวเรือนละ 5 พันบาทว่า  ตนได้กำชับให้ผู้อำนวยการเขตอำนวยความสะดวกประชาชน รวมถึงตัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไป โดยเฉพาะเอกสารและรายละเอียดต่างๆ ที่นำมาประกอบการยื่นคำร้องนั้น ไม่จำเป็นต้องนำรูปถ่ายมาแสดง หรือต้องมีผู้เซ็นรับรองในกรณีที่เป็นเจ้าบ้าน แต่หากประชาชนมีหลักฐานไม่ชัดเจน ผู้อำนวยการเขตสามารถเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมได้

นอกจากนี้ วันที่ 20 ธ.ค.นี้ คาดว่าประชาชนสามารถทยอยรับเงินเยียวยาได้เป็นวันแรก แต่กทม.ไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการยื่นขอรับเงินเยียวยา เนื่องจากหลายพื้นที่ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

“กทม.เตรียมพิจารณายกร่างให้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมกับชาวกทม. อีกครัวเรือนละ 1,500 บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างให้ฝ่ายปฏิบัติ เร่งศึกษาแนวทางและเงื่อนไขต่างๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หากมีความชัดเจนแล้ว กทม.จะประชาชนได้รับทราบอีกครั้ง ” ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ กล่าว

http://www.tb-credit.ru/

คุณคิดเห็นอย่างไรกับบทความนี้ ?

Advertorial

ดูทั้งหมด

โพสต์ล่าสุดในหมวด ข่าวและกิจกรรม


โพสต์ล่าสุด