เมนู

บ้านเดี่ยว


บ้านเดี่ยวโครงสร้างเหล็ก

บ้านโมเดิร์นโปร่งเบา สร้างไว้ชมวิวบนยอดเขา

บ้านสำหรับ 2 ครอบครัว มีพื้นที่แยกส่วนตัวและส่วนรวม Curanipe เป็นเมืองชายฝั่งเล็ก ๆ ในตอนกลางของชิลี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนยังชีพด้วยการเกษตร การประมงในครัวเรือน และการท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน แน่นอนว่าสภาพแวดล้อมย่อมเต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติมากมาย ในสถานที่แห่งนี้มีบ้านอยู่หลังหนึ่งซึ่งอยู่ไกลจากทะเล แต่ได้รับการชดเชยด้วยทิวทัศน์อันสวยงามของหุบเขา Chovellén..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด