เมนู

ตกแต่งบ้าน


รีโนเวทภายในบ้าน

แต่งบ้านเก่า ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่น้อยแต่ได้มาก

บ้านโปร่งสว่าง ตกแต่งให้ใช้งานราบรื่น การออกแบบบ้านเป็นเหมือนการนำความฝันมาทำให้เป็นรูปเป็นร่าง แต่ยังไม่เพียงพอที่จะเข้าใจลักษณะการใช้ชีวิตภายใน วิธีการใช้พื้นที่และการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งในส่วนนี้การออกแบบตกแต่งภายในจะเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ในจุดนี้นักออกแบบจะต้องทำความเข้าใจและจินตนาการถึงความต้องการของเจ้าของบ้าน ไปพร้อม ๆ กับสอบถามและสังเกตถึงพฤติกรรม ไฟล์สไตล์ของทุกคนในบ้าน เพื่อประมวลเป็นข้อมูลวางแผนในการรวมสถาปัตยกรรมและการออกแบบภายในเข้าด้วยกัน สร้างบ้านในฝันที่สมบูรณ์แบบที่รูปลักษณ์และการใช้งาน ออกแบบ : Happy..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด