เมนู

แบบบ้าน Eco


บ้านไม่กลัวร้อน

แบบบ้านเย็น ระบบบ้านเย็น ประหยัดพลังงานค่าไฟ

แบบบ้านเย็น การออกแบบบ้านเย็น ประหยัดพลังงาน “บ้านเย็น” ประโยคดังกล่าวนี้ อาจเริ่มได้ยินกันติดหูมากยิ่งขึ้นในยุคปัจจุบัน เนื่องด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนไปตลอดทั้งปี โดยเฉพาะปี 2012 นี้ เดือนสิงหาคม ปกติแล้วเข้าสู่หน้าฝน แต่กลับกลายว่า เป็นเดือนที่ร้อนยิ่งกว่าเดือนเมษายน บริษัทก่อสร้างต่างๆ..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด