เมนู

แบบบ้าน สไตล์โมเดิร์น


บ้านอินเดียสไตล์โมเดิร์น

บ้านโมเดิร์นในอินเดีย สงบด้วยสวน zen แบบญี่ปุ่น

บ้านโมเดิร์นทรอปิคอล แต่ละชนชาติจะมีลักษณะพิเศษของสถาปัตยกรรมต่าง ๆ กัน แม้จะได้รับอิทธิพลมาจากรูปแบบตั้งต้นเดียวกัน แต่คาแรคเตอร์ของแต่ละบ้านย่อมสะท้อนตัวตนในแบบที่ไม่เหมือนใคร บ้านในประเทศอินเดียก็เช่นเดียวกัน โดยปกติอาคารจะมีส่วนประกอบของวัสดุธรรมชาติอย่าง อิฐ กระเบื้อง ดิน ศิลปะพื้นเมืองผสมแม้จะเป็นบ้านโมเดิร์นก็ตาม ทั้งนี้ในวัฒนธรรมอินเดียจะเป็นครอบครัวใหญ่ (มาก) และสายสัมพันธ์ค่อนข้างใกล้ชิด..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด