เมนู

แบบบ้าน สไตล์โมเดิร์น


บ้านน้อยของคุณยาย

บ้านคุณยาย สมัยใหม่ในกล่องสีดำ

สร้างบ้านให้คุณยาย ชีวิตวัยเกษียณอาจถูกย่อขนาดพื้นที่ใช้งานภายในบ้านให้เล็กลงได้ เนื่องด้วยสรีระร่างกายเมื่อแก่ตัวลง อาจไม่ได้ต้องการพื้นที่กว้างขวางในการพักผ่อน แต่ต้องการพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพใช้งานได้สะดวก สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง มีมุมให้นั่งเพลิดเพลินกับบรรยากาศรอบบ้าน มีความปลอดโปร่งอากาศถ่ายเทดี มีแสงสว่างที่พอเหมาะพอดี และที่สำคัญที่พื้นที่สวนสีเขียวขจีคอยให้ร่มเงา สร้างความชุ่มชื้นแก่หัวใจ เมื่อต้องอยู่บ้านตลอดทั้งวัน ออกแบบ : Lucas Gray..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด