เมนู

แบบบ้าน สไตล์โมเดิร์น


บ้านทรงกล่อง

เติมเต็มบ้าน รูปแบบใหม่ บ้านกล่องความสุข

ต่อเติมบ้าน ขยับขยายบ้าน ต่อเติมพื้นที่แห่งความสุข บ้านหลายหลังเมื่อเวลาผ่านไป อาจจะมีการขยับขยายตัวบ้าน ให้มีพื้นที่ใช้สอยในบ้านมากขึ้น อาจด้วยมาจาก การเติบโตขึ้นของสมาชิกในครอบครัว การเพิ่มขึ้นของสมาชิกในครอบครัว และความต้องการพื้นที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ในการต่อเติมบ้าน ไม่จำเป็นว่าต้องมีรูปแบบสไตล์ที่เหมือนกับบ้านหลังเดิม แค่ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันระหว่างของเก่าและของใหม่ ซึ่งอาจจะมีสไตล์ที่ต่างกันก็ได้ อาทิเช่น..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด