เมนู

แบบบ้านชั้นเดียว


ไอเดียแต่งบ้านหลังเล็ก

ปรับปรุงบ้านอายุ 50 ปี เสริมฟังก์ชันให้กลายเป็น Home Office

Home office หน้าแคบลึก การสร้างบ้านนั้นบางหลังก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไป เพราะในพื้นที่อาจสิ่งที่เราคิดว่าเป็นข้อจำกัด อย่างเช่น ความเล็ก แคบ ลึก โค้ง ต่างระดับ แต่ถ้าเรามองหาข้อดีในจุดด้อย ใส่ความคิดสร้างสรรค์นอกกรอบใหม่ๆ เข้าไป จะสามารถเปลี่ยนข้อจำกัดให้กลายเป็นสิ่งใหม่ๆ..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด