เมนู

แบบบ้านชั้นเดียว


สร้างบ้านบนที่ดินสโลป

Life in Slope สนุกกับพื้นที่ชีวิตแบบขั้นบันได

บ้านบนเนินต่างระดับ ถ้าเราได้ยินใครคนหนึ่งพูดว่า “กำลังเดินอยู่บนบ้าน” ภาพในความคิดที่น่าจะเหมือน ๆ กันคือ “อยู่ในบ้านบริเวณชั้นบน”  แต่ถ้าผู้อ่านมาเห็นวิธีการใช้งานบ้านหลังนี้ในประเทศเอกวาดอร์ จะเข้าใจคำว่าเดินอยู่บนบ้านอย่างชัดเจนตรงตัว เพราะเจ้าของบ้านสามารถเดินผ่านหลังคาบ้านจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งได้สบาย ๆ ที่นี่คือ ‘Casa en Pendiente’..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด