เมนู

แบบบ้านชั้นเดียว


สร้างบ้านงบน้อย ติดโซล่าเซลล์

PowerHYDE บ้านโซล่าเซลล์สร้างรายได้จากไฟฟ้าที่ผลิตเอง

บ้านพลังงาน Solar cell  ภาวะโลกร้อนกลายเป็นมรดกที่เราทั้งหมดได้รับมาเป็นเจ้าของ ซึ่งที่มาของปัญหาก็ล้วนมาจากมนุษย์ทั้งสิ้น สภาวการณ์นี้ส่งผลต่อระบบนิเวศอย่างหนัก ธารน้ำแข็งจากขั้วโลกที่ละลาย คลื่นความร้อนที่ทำให้อุณหภูมิในประเทศอินเดียพุ่งสูงขึ้นถึง 50 องศาเซลเซียสในฤดูร้อน เมื่อผลลบกระทบกับตัวทำให้คนยุคใหม่เริ่มใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างจริงใจในหน่วยที่เล็กลงมากขึ้น ด้วยการสร้าง “บ้านยั่งยืน” ผ่านการใช้พลังงานทางเลือกทั้งลม น้ำ..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด