เมนู

แบบบ้าน


บ้านมีใต้ถุน

บ้านโมเดิร์นมีใต้ถุน ที่ว่างที่ดีต่อบ้านเขตร้อน

บ้านทรงกล่องสไตล์โมเดิร์นยกพื้นสูง บ้านหลังนี้ชื่อ East Ballarat ออกแบบโดย Nathan Porter ซึ่งเป็นสถาปนิกด้วย ซึ่งเป็นคนที่ชื่นชอบงานไม้อย่างเต็มเปี่ยม และต้องการให้บ้านสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีต้นไม้ค่อนข้างมาก ประกอบได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมออสเตรเลียที่มักจะใช้ไม้เป็นเอกลักษณ์ ผลที่ได้ก็คือบ้านทรงกล่องโมเดิร์นปิดผนังด้วยไม้พื้นเมือง บ้านถูกจัดแบ่งออกเป็น 3 กล่องใหญ่..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด