เมนู

แบบบ้าน


บ้านผนังหิน

Rock me House บ้านที่มีแผ่นหิน คอนกรีต และไม้

บ้านเขตร้อนจากวัสดุธรรมชาติ ในการสร้างบ้านแต่ละหลังจะมีเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ภายใน แม้แต่บ้านหนึ่งหลังที่ดูหยิบจับวัสดุง่าย ๆ ไม่มีความหรูหรามากมาย แต่ก็ยังแฝงไว้ซึ่งแนวคิดที่สื่อถึงตัวตนของเจ้าของบ้านได้เป็นอย่างดี หากมีมุมมองที่แปลกใหม่แม้แต่แผ่นหินก็นำมาทำเป็นที่อยู่อาศัยเท่ ๆ ได้ ตัวอย่างเช่นบ้านหลังนี้ที่ดูโดยภาพรวมก็ใช้วัสดุที่หาได้จากท้องถิ่นบ้าน ๆ แต่เมื่อใส่จังหวะความทึบ โปร่ง หนัก เบา..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด