เมนู

แบบบ้าน


บ้านชั้นเดียวสไตล์ญี่ปุ่น

วิถีอ่อนละมุน ที่บรรจุไว้ในบ้านดำ

บ้านญี่ปุ่นผังตัว L สิ่งใดที่มีเอกลักษณ์ สิ่งนั้นจะสร้างความทรงจำให้แก่ผู้คน อย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่นเพียงแค่ได้ยินชื่อ สไตล์ ความเป็นตัวตนของดินแดนอาทิตย์อุทัยก็ผุดขึ้นมาในสมองโดยอัตโนมัติ เอกลักษณ์ของญี่ปุ่นที่แสดงออกมาเป็นรูปธรรมล้วนเกิดจากพื้นฐานของนามธรรมซึ่งฝั่งรากลึกอยู่ในตัวตนของผู้คนและวิถีชีวิต อาจจะไม่ยากต่อการเลียนแบบทางด้านวัตถุ แต่แน่นอนว่าในเรื่องของจิตวิญญาณความเป็นญี่ปุ่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด ออกแบบ : YT Architects เนื้อหา..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด