เมนู

แบบบ้าน


บ้านสไตล์คอทเทจ

แบบบ้านชั้นเดียว สีขาว ประตู 3 บาน รับความเป็นธรรมชาติ

แบบบ้านชั้นเดียว บ้านไม้ชั้นเดียว สัมผัสธรรมชาติ และประหยัดพลังงาน ความฝันของคนในเมืองใหญ่ส่วนมาก คือ การได้มีบ้านท่ามกลางธรรมชาติ อยากใช้ชีวิตในชนบท สัมผัสกับความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย สื่อให้เห็นถึงว่าคนเราโหยหาธรรมชาติ อยากใช้ชีวิตแบบความพอเพียง สมถะ  ตามความเป็นจริงแล้ว ความสุขในชีวิตของคนเรานั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด