เมนู

แบบบ้าน


บ้านคอนกรีต

บ้านคอนกรีต ใส่บล็อกช่องลม แสงและลมผ่านได้อิสระ

บ้านคอนกรีต ผนังบล็อกช่องลม บ้านในอินโดนีเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความตื่นตัวทางด้านสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ค่อนข้างมาก เราจะได้เห็นบ้านโมเดิร์น บ้านคอนกรีตแทรกอยู่ตามเมืองใหญ่ ซึ่งลักษณะพิเศษของอินโดนีเซียจะคล้ายกับเวียดนามคือ ผสมผสานความใหม่เข้ากับความเชื่อและวัฒนธรรมพื้นเมืองได้อย่างกลมกลืน อย่างเช่น บ้านคอนกรีตสองชั้น สวยงามโดดเด่นด้วยเปลือกอาคารดิบ ๆ ชั้นล่าง และอิฐบล็อกช่องลมแบบพื้นเมืองบริเวณชั้น 2 เปิดรับลมและแสงให้เข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างอิสระ..

ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด