เมนู

แบบบ้าน


บ้านหลังคาจั่ว

บ้านที่จัดมุมมองปิด-เปิดตามใจฉัน

บ้านหลังคาจั่ว “สภาพแวดล้อมมีผลต่องานสถาปัตยกรรม” คำนี้ถ้าพูดปากเปล่าอาจจะมองไม่เห็นภาพ แต่สำหรับคนที่เป็นเจ้าของที่ดินที่ติดกับชุมชนค่อนข้างแออัด มีตึกสูงล้อมรอบบังทางลม หน้าบ้านติดถนนพลุกพล่าน หรือบ้านหันหน้าทางทิศตะวันตกที่รับแสงแดดแรง ๆ ตลอดทั้งวันจะรู้สึกได้ว่าสิ่งที่กล่าวมานี้ไม่เกินจริง การจะสร้างบ้านสักหลังจึงต้องศึกษาจุดดี จุดด้อย แล้วแก้ไขให้บ้านเหมาะสมกับการอยู่อาศัย ซึ่งบ้านนี้ก็เป็นอีกหลังหนึ่งที่ผ่านกระบวนการคิดมาอย่างดีให้บ้านมีความเป็นส่วนตัวในขณะเดียวกันก็มีพื้นที่ใช้งานอย่างอิสระ ออกแบบ : arquiteta..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด