เมนู

แบบบ้าน


บ้านคอนกรีตสไตล์โมเดิร์น

บ้านคอนกรีตผสมกระจก ดีไซน์เหมือนลอยในอากาศ

บ้านคอนกรีตผนังกระจก สิ่งปลูกสร้างที่โครงสร้างชัดเจน ผนังด้านข้างเฉียงคล้ายปีกเครื่องบินนี้ชื่อ Stark House อยู่ในหมู่บ้านจัดสรรในสิงคโปร์ ที่มาของดีไซน์นี้เริ่มต้นจากการที่สถาปนิกตั้งคำถามกับว่าบริบทมีความหมายต่อบ้านอย่างไร ซึ่งคำตอบก็คือบ้านจะอยู่สบายต้องมีดีไซน์ที่สอดรับกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ การเลือกวัสดุที่เหมาะสม จุดที่มีแสงและลมผ่านได้ดีก็ไม่ควรปิด มุมที่ให้วิวสวยก็เปิดมุมมองให้กว้างและไกล เมื่อประมวลได้ว่าบริบทรอบข้างมีความหมายอย่างยิ่งต่อการดีไซน์และกลายเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของโครงการ ทำให้ได้ผลงานออกมาเป็นอาคารคอนกรีตเปลือยเนื้อสัมผัส ติดกระจกรอบด้าน มีจุดชมวิวสวย..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด