เมนู

แบบบ้าน


แบบบ้านหน้าแคบ

บ้านหน้าแคบ ออกแบบให้คนโสดอยู่สบาย

บ้านหน้าแคบลึก Thi house เป็นโครงการบ้านขนาดเล็กสร้างขึ้นบนพื้นที่หน้าแคบลึก 4 x 17 เมตร ที่ออกแบบมาเพื่อลูกค้าที่ยังเป็นโสด ซึ่งทำงานในโรงงานจึงมีชั่วโมงการเข้ากะและเวลาอยู่อาศัยที่แน่นอน  การออกแบบจึงต้องคิดถึงความยากง่ายในการดูแล พื้นที่รับแสงช่วงเช้า -บ่าย เพื่อไม่ให้พื้นที่พักผ่อนได้รับผลกระทบจากความร้อน เมื่อกลับมาบ้านก็ยังสบาย..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด