เมนู

แบบบ้าน


บ้านงบน้อยวัสดุบ้าน ๆ ขยายได้ในอนาคต

บ้านพื้นถิ่น บ้านพื้นถิ่นประยุกต์ เพิ่มพื้นที่แนวตั้งรองรับการขยาย การสร้างที่อยู่อาศัยในเมืองที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วอาจเป็นฝันร้าย เพราะบ้านและอาคารอื่นๆ จะขยายไปทับซ้อนพื้นที่เกษตร ในขณะที่ดินราคาแพงขึ้นเรื่อย ๆ สมาชิกในหลายครอบครัวเพิ่มขึ้นแต่ไม่มีที่อยู่อาศัย หากการละเลยปัญหานี้เป็นเรื่องที่เลวร้ายยิ่งกว่า สถาปนิกในบาตัม อินโดนีเซีย ซึ่งชื่อว่าเป็นเมืองที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก จึงได้มีแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ด้วย “บ้านที่สามารถขยายได้”..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด