เมนู

แบบบ้าน


บ้านหลังคาจั่ว

บ้านหลังคาจั่ว สร้างเหลื่อมลดหลั่นเพื่อแสงและสวน

บ้านหลังคาจั่วโมเดิร์น แนวลึกแต่ไม่ขาดแสง การสร้างบ้านในญี่ปุ่นไม่เพียงแต่ต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้อยู่อาศัย สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศแล้ว ยังพิจารณาไปถึงภูมิทัศน์ของชุมชุนด้วย ซึ่งในแต่ละชุมชนก็จะมีเอกลักษณ์ของอาคารที่อยู่มาก่อน ดังนั้นสถาปนิกที่ต้องการสร้างบ้านใหม่ ๆ จึงต้องทำการบ้านมากขึ้น เช่นเดียวกันกับบ้านโมเดิร์นหลังนี้ในโตเกียว ที่พยายามตีความบ้านแบบดั้งเดิมด้วยวิธีการใหม่ ภายใต้กรอบของบ้านที่ทันสมัยแต่ต้องกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมของชุมชน ซึ่งบทสรุปที่ได้คือการกลับไปสู่สถาปัตยกรรมสามัญพื้นฐานที่สุดอย่าง “Primitive..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด