เมนู

แบบบ้าน


บ้านหลังคาแบนขนาดใหญ่

บ้านหลังคาแบน พื้นที่ Safe Zone ของครอบครัว

บ้านหลังคาแบนโมเดิร์นทรอปิคอล จุดสำคัญของการออกแบบบ้านแต่ละหลังแม้จะมีที่มาต่างกัน แต่เราเชื่อว่าในบ้านทุกหลังจะมีส่วนร่วมกันอยู่อย่างน้อยหนึ่งข้อ คือ ต้องเป็นพื้นที่ safe zone ทั้งในแง่ของการได้รับการปกป้องจากสภาพอากาศ และช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว สำหรับการจัดพื้นที่ให้เอื้อต่อการสร้างความใกล้ชิดในบ้านนั้น สามารถทำได้ด้วยออกแบบโครงสร้างให้สามารถมองเห็นกันได้หมด อาจจะผ่านสเปซบ้านที่กว้าง โล่ง โปร่ง หรือมองเห็นผ่านผนังกระจกใสบานใหญ่..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด