เมนู

แบบบ้าน


พื้นที่สีขาว

สร้างห้องสีขาว เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับพื้นที่สีเขียว

White Room แรกเริ่มที่มีการสร้างบ้าน เจ้าของบ้านแทบทุกคนคงหวังไว้ว่าจะจบสวยสมบูรณ์ โดยไม่ต้องมีการต่อเติมในส่วนใดเพิ่มขึ้นอีกในภายหลัง แต่อนาคตเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ยาก สิ่งที่เคยคิดว่าสมบูรณ์พร้อมแล้ว กลับยังไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งอาจเป็นเพราะจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่มากขึ้น การป่วยไข้ที่ไม่อยากให้เกิด รวมถึงโรคระบาดที่ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวันใหม่ จากทำงานนอกบ้านกลายเป็นต้องทำงานในบ้านอยู่นานหลายเดือน ออกแบบ : Bokey Grant..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด