เมนู

ความรู้ คู่บ้าน


การเลือกซื้อแอร์ คำนวณ BTU ให้เหมาะสมกับขนาดห้อง

การเลือกซื้อแอร์ วิธีคำนวณ BTU ให้เหมาะสมกับขนาดห้อง บรรยกาศภายในบ้านที่สงบเย็น เป็นบรรยากาศที่หลายๆ คนต้องการ แน่นอนว่า อากาศย่อมมีผลกับสภาวะของร่างกาย และจิตใจ อากาศที่ร้อนย่อมส่งผลให้สภาวะทางอารมณ์ร้อนตามไปได้โดยง่าย การทำให้พื้นที่บ้าน เย็นสบายนั้น มีหลากหลายแนวทาง แต่ก่อนที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีสมัยใหม่..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด