เมนู

ความรู้ คู่บ้าน


วิธีป้องกันฝุ่น PM 2.5

7 ฟังก์ชัน ปรับบ้านให้กรองฝุ่นพิษ PM 2.5

บ้านนี้ ไม่มีฝุ่นพิษ ทราบกันหรือไม่ว่า ปัญหาฝุ่นมลพิษ PM 2.5 ไม่ได้เกิดขึ้นปีนี้เป็นปีแรก แต่เกิดขึ้นสะสมมานานทุก ๆ ปี เพียงแต่เหตุปัจจัยด้านสภาพภูมิอากาศของปีก่อน ๆ ไม่ได้ก่อให้เกิดการสะสมตัวเท่ากับปีนี้ โดยฝุ่นขนาดเล็กเหล่านี้เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ ทั้งจากรถยนต์..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด