เมนู

ความรู้ คู่บ้าน


ทางเลือกใหม่เพื่อบ้านที่เย็นกว่า Q-CON Extra Cool

Q-CON Extra Cool อิฐมวลเบา ทางเลือกเพื่อบ้านที่เย็นกว่า แนวทางการสร้างบ้านเย็นจำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบต่าง ๆ รวมกัน เริ่มจากการวางผังบ้านให้เหมาะสมกับทิศทางลม แสงแดด, ออกแบบบ้านให้มีความโปร่งสบาย มีช่องลมเข้า ช่องลมออกเพื่อการถ่ายเทอากาศ, และการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่มีคุณสมบัติป้องกันความร้อนทั้งส่วนของหลังคาบ้านและผนังภายนอก ซึ่งเป็นส่วนที่ได้รับความร้อนจากแสงแดดโดยตรง บ้านไหนมีครบทั้ง..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด