เมนู

ข่าว กิจกรรม


แบบออฟฟิศโครงสร้างเหล็ก

Box house – Box office สุดยอดแบบโฮมออฟฟิศโครงสร้างเหล็ก

SYS STUDENT DESIGN CONTEST 2018 นอกจากความรู้ที่นิสิตนักศึกษาจะได้รับจากครูบาอาจารย์ที่มอบให้ในห้องเรียนแล้ว การเข้าร่วมกิจกรรมนอกรั้วมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมให้นำความรู้ที่ได้เรียนมาใช้ ก็นับเป็นประสบการณ์สำคัญที่จะช่วยฝึกฝน ลับคมความรู้ และเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษานำวิชาความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาทดสอบฝีมือก่อนที่จะเรียนจบออกไปทำงานในอนาคต บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด