เมนู

ข่าว กิจกรรม


7 พันธุ์ต้นไม้ที่พ่อปลูก ปลูกไว้ในดวงใจปวงประชา

ธ ทรงปลูกต้นไม้ในดวงใจปวงประชา “นานมาแล้ว พ่อได้ปลูกต้นไม้ไว้ให้เรา เพื่อวันหนึ่งจะบังลมหนาว และคอยเป็นร่มเงา ปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกๆ คน พ่อใช้เหงื่อแทนน้ำรดลงไป เพื่อให้ผลิดอกใบออกผล ให้เราทุกๆคน เติบโตอย่างร่มเย็นในบ้านเรา..” บทเพลงต้นไม้ของพ่อลอยมาเบา ๆ ทำให้หวนนึกถึงภาพพระกรณียกิจหนึ่ง..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด