เมนู

ข่าว กิจกรรม


ครูตู้ 22 ปีที่พ่อสร้าง จากทีวีสู่ครูพระราชทานของเด็กไทย

ครูตู้ 22 ปี ที่พ่อสร้าง เรียนรู้ผ่านทีวี ครูพระราชทานของเด็กไทย “…งานด้านการศึกษาเป็นงานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้น ขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่…” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร วันที่ 12 ธันวาคม..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด