เมนู

The Owner เจ้าของบ้านเล่าเรื่อง


ผู้รับเหมา เบิกเงินก่อนล่วงหน้า

รับมืออย่างไร เมื่อผู้รับเหมาขอเบิกเงินก่อนล่วงหน้า | The Owner EP.3

The Owner เจ้าของบ้านเล่าเรื่อง จะทำอย่างไร เมื่อผู้รับเหมาขอเบิกเงินค่างวด ทั้ง ๆ ที่งานยังไม่เสร็จเลย การชำระเงิดงวดงานก่อสร้าง มักจะมีระบุกันไว้ชัดเจนในสัญญาก่อสร้าง โดยแบ่งเป็นงวด ๆ 10-14 งวด ขึ้นอยู่กับมูลค่าของงาน..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด