เมนู

ปรับบ้านให้เย็น เสร็จภายใน 1 วัน ด้วย Active AIRflow™System

Active AIRflow™ System

เปลี่ยนบ้านที่อบอ้าว ให้เย็นสบาย อากาศถ่ายเท

วิธีที่จะสามารถทำให้บ้านเย็นสบายได้นั้น มีหลายกระบวนการให้เลือกใช้ ตั้งแต่กระบวนการออกแบบบ้านตามหลัก Eco Home ที่เน้นประโยชน์ของธรรมชาติเข้ามาช่วยในการออกแบบ, หรือกระบวนการป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้าน ทั้งทางหลังคา ช่องแสง ผนังบ้าน โดยเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนเกราะป้องกันความร้อน แต่วิธีการดังกล่าวเหล่านี้ จำเป็นต้องทำในขั้นตอนการออกแบบและงานก่อสร้าง หากเป็นบ้านที่สร้างเสร็จอยู่อาศัยแล้วจะทำได้ยาก และอาจส่งผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยเดิม ในเนื้อหาชุดนี้ “บ้านไอเดีย” ขอแนะนำอีกหนึ่งวิธี ที่จะช่วยให้บ้านเย็นขึ้น โดยอิงหลักธรรมชาติ พร้อมกับสามารถติดตั้งได้เสร็จเร็วภายใน 1 วัน โดยที่ไม่ส่งผลกระทบกับผู้อยู่อาศัยครับ

สนับสนุนโดย : SCG LIVING TECH

ก่อนจะแนะนำวิธีการ ขออธิบายหลักการธรรมชาติ ที่ช่วยให้บ้านอยู่สบายกันก่อนเบื้องต้น โดยปกติแล้วส่วนที่มีผลต่อความร้อนภายในบ้าน คือ มวลอากาศร้อนที่สะสมภายในไม่สามารถถ่ายเทออกได้ โดยความร้อนจะเข้ามาทางหลังคา ช่องแสงและผนังบ้าน บ้านไทยสมัยก่อนจึงนิยมออกแบบให้มีช่องอากาศถ่ายเท หน้าต่างเยอะเป็นพิเศษ อากาศภายในบ้านจึงเปลี่ยนใหม่อยู่เสมอ บ้านจึงไม่สะสมความร้อนมากนัก

แต่ด้วยวิถีความเป็นอยู่ในสังคมเมืองยุคปัจจุบัน ที่ต้องอยู่อาศัยกันอย่างไม่ปลอดภัยนัก รวมทั้งสภาพอากาศที่ร้อนกว่าอดีตมาก บ้านทุกหลังจึงนิยมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และใช้ชีวิตภายในบ้านในลักษณะปิดตลอดทั้งวัน แน่นอนว่าเครื่องปรับอากาศสามารถช่วยให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกเย็นได้โดยทันที แต่อากาศที่ขาดการถ่ายเท ย่อมเป็นอากาศเก่าที่มักมีแบคทีเรียหรือเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ เจือปน การอยู่อาศัยที่ถูกสุขลักษณะนั้น จึงจำเป็นต้องเปิดหน้าต่างให้ระบายอากาศอยู่เสมอครับ

ผู้อ่านอาจคิดในใจว่า ยุคนี้ใครจะเปิดหน้าต่างทิ้งไว้ให้โจรเข้าบ้าน หรือแม้แต่ช่วงอยู่บ้านที่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ หากเปิดหน้าต่างไว้ ความเย็นย่อมกระจายออก ยิ่งสิ้นเปลืองค่าไฟมากกว่าเดิม ด้วยปัญหาเหล่านี้เอง ทาง SCG จึงได้คิดค้นนวัตกรรม Active AIRflow™ System ที่ผ่านการศึกษาพฤติกรรมการอยู่อาศัยของคนยุคปัจจุบัน พร้อมกับนำหลักการธรรมชาติมาช่วยให้บ้านของเราเย็นขึ้นได้ โดยที่ยังสามารถปิดหน้าต่างได้ตามปกติ

5 ส่วนสำคัญ ของ Active AIRflow™ System

ระบบ Active AIRflow™ System ได้นำแนวคิดของหลักธรรมชาติ ช่วยกระตุ้นเร่งกลไกลการระบายอากาศและความร้อนออกจากตัวบ้านได้อย่างรวดเร็วช่วยให้อากาศจากภายนอกไหลเวียนเข้าสู่ตัวบ้าน และอากาศเดิมภายในบ้าน ไหลออกสู่ชุดระบายความร้อนบนหลังคา โดยมี 5 ส่วนสำคัญ ดังนี้

1. เติมอากาศใหม่จากภายนอกให้เข้ามาหมุนเวียนภายในบ้าน ด้วยช่องเติมอากาศติดผนัง (Intake Air Grille)

2. ดึงความร้อนที่สะสมภายในบ้าน ขึ้นสู่โถงใต้หลังคา ด้วยชุดระบายอากาศฝ้าเพดาน (Ceiling Ventilator)

3. ระบายอากาศร้อนที่สะสม ออกสู่นอกตัวบ้าน ด้วยชุดกระเบื้องระบายความร้อนในโถงหลังคา (Solar Roof Tile Ventilator)

4. ควบคุมการทำงานทั้งหมด ด้วยกล่องประมวลผลอัจฉริยะ (Control Box) ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนการสั่งงานให้ตอบสนองต่ออุณหภูมิและช่วงเวลาอัตโนมัติ ด้วยการควบคุมและประมวลผลการทำงานของระบบผ่าน Smart Mobile Application

5.ระบบทั้งหมดนี้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งไว้บนหลังคา ในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ กล่องประมวลผลอัจฉริยะจะเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้านอัตโนมัติ นั่นก็เท่ากับว่า ระบบดังกล่าวไม่ได้ทำให้ค่าไฟฟ้าภายในบ้านสูงขึ้นครับ

บ้านที่มี Active AIRflow™ System ดีกว่าบ้านที่ไม่ได้ติดตั้งอย่างไร

จากข้อมูลประกอบข้างต้น ผู้อ่านได้ทราบถึงหลักธรรมชาติที่ช่วยให้บ้านเกิดอากาศถ่ายเทแล้ว จึงเป็นที่แน่ชัดว่า บ้านใดมีพฤติกรรมการปิดหน้าต่างตลอดทั้งวัน หากได้ทำการติดตั้งระบบ Active AIRflow™ System ย่อมช่วยแก้ปัญหาได้ดี และยังมีข้อดีเสริมอื่น ๆ ดังนี้

ควบคุมระบบผ่านแอปพลิเคชั่น

1. ขณะที่ผู้อยู่อาศัยออกไปนอกบ้านช่วงกลางวัน แน่นอนว่าช่วงเวลาดังกล่าวจำเป็นต้องปิดประตูหน้าต่างอย่างมิดชิด อากาศร้อนอบอ้าวสะสมภายในบ้านตลอดทั้งวัน ส่วนบ้านที่ติดตั้ง Active AIRflow™ System อากาศจะถ่ายเท 7 – 10 รอบ/ชม. เมื่อกลับบ้านหลังเลิกงานอากาศภายในบ้านจะไม่ร้อนอบอ้าว

2. นอกจากเข้ามาบ้านหลังเลิกงานจะไม่ร้อนมากแล้ว กรณีต้องการเปิดเครื่องปรับอากาศ อากาศที่ไม่ร้อนอบอ้าวภายในบ้าน ช่วยให้เครื่องปรับอากาศลดการทำงานลง เย็นไวขึ้น ประหยัดค่าไฟได้ดีกว่าเดิม

3. ในวันที่อากาศดี ๆ อาจไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องปรับอากาศ หากผู้อยู่อาศัยต้องการความเป็นส่วนตัว Active AIRflow™ System ยังช่วยถ่ายเทอากาศให้ได้ โดยที่บ้านยังคงปิดเช่นเดิม

ตัวอย่างบ้านที่ติดตั้ง Active AIRflow™ System

เป็นเช่นไรกันบ้างครับกับนวัตกรรม Active AIRflow™ System จาก SCG LIVING TECH ระบบที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตภายในบ้านยุคปัจจุบันโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ในช่วงวันหยุดพักผ่อนหรือวันที่อากาศดี ๆ ผู้เขียนเองยังคงสนับสนุนให้ผู้อ่านหมั่นเปิดหน้าต่างให้บ้านอยู่เสมอ แม้ระบบจะช่วยให้บ้านมีอากาศถ่ายเทได้จริง แต่การอยู่อาศัยภายในบ้านที่ได้ซึมซับบรรยากาศรอบบ้านบ้างเป็นครั้งคราว ได้เห็นแสงธรรมชาติ ได้เห็นผู้คนผ่านไปมา ได้สัมผัสลมธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ย่อมช่วยให้ความเป็นอยู่ภายในบ้านผาสุขขึ้นได้ครับ

สำหรับท่านใดสนใจติดตั้ง Active AIRflow™ System สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ SCG Experience, SCG Home Solution และ SCG Roofing Center ซึ่งจะเป็นบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการสำรวจหน้างาน ประเมินราคา ออกแบบ และติดตั้งให้เสร็จภายใน 1 วัน โดยที่ระหว่างติดตั้ง ผู้อยู่อาศัยยังสามารถใช้ชีวิตภายในบ้านได้ตามปกติครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์www.scgbuildingmaterials.com

คุณคิดเห็นอย่างไรกับบทความนี้ ?

Advertorial

ดูทั้งหมด

โพสต์ล่าสุดในหมวด Advertise


โพสต์ล่าสุด