เมนู

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ เดือน กันยายน ปี 2556

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่

ฤกษ์มงคล วันดี ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ลงเสาเอก เดือน กันยายน

นำมาอัพเดทกันต่อนะครับ หลายๆ ท่านถามถึงฤกษ์ เดือนกันยายนกันมา ในเดือนกันยายนนี้ มีวันดีให้ได้เลือกกันถึง 4 วัน ส่วนใหญ่เป็นวันดี ภูมิปาโลฤกษ์ ราชาฤกษ์ มหัทธโนฤกษ์ นับได้ว่าภายในเดือนเดียว มีฤกษ์วันมงคลที่หลากหลายประเภท ท่านใดที่ต้องการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ลงเสาเอก นำวันดีๆเหล่านี้ไปประกอบกับคุณงามความดีที่ได้กระทำกันมา จะยิ่งส่งผลให้ดีอย่างทวีคูณยิ่งขึ้น

ตรงกับวันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2556 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10 เป็นวันดี มิ่งมงคล ภูมิปาโลฤกษ์ เป็นวัน ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขึ้นบ้านใหม่ ลงเสาเอก ปลูกบ้าน จะส่งผลให้เกิดความสามัคคีปรองดองภายในครอบครัว และเพื่อนบ้าน สร้างความอบอุ่นรักใคร่กลมเกลียวกัน มีความเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านความเป็นอยู่อาศัยและทรัพย์สินเงินทอง เรียกได้ว่า เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของปีใหม่นี้เลย

  • เวลาฤกษ์ดี 9.00 – 10.30 น. และ 13.30 – 15.00 น.

ตรงกับวันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2556 แรม 1 ค่ำ เดือน 10  เป็นวันดี ศรีมงคล ราชาพฤษ์ สำหรับท่านที่ขึ้นบ้านใหม่ ลงเสาเอก ย้ายบ้าน หรือดำเนินพิธีมงคงต่างๆ ในวันนี้ จะได้รับการเชิดหน้าชูตาในสังคม มีสง่าราศรี อาจเรียกได้ว่าเป็นผู้ทรงเกียรติ ส่งผลให้หน้าที่การเงิน ยศตำแหน่งเลื่อนขั้น เป็นไปอย่างราบรื่น อยู่เย็นเป็นสุข อุดมสมบูรณ์

  • เวลาฤกษ์ดี 06.00– 09.00 น. และ 13.30 – 15.00 น.

ตรงกับวันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2556 แรม 4 ค่ำ เดือน 10 เป็นวันดี ทิพย์มงคล มหัทธโนฤกษ์ ขึ้นบ้านใหม่ ลงเสาเอก ย้ายบ้าน ภายในวันนี้ ส่งผลให้เกิดความราบรื่นในชีวิต มีความมั่งคั่ง ร่ำรวย สุขกาย สบายใจ การดำเนินธุรกิจการงานเป็นไปอย่างราบเรียบ พ้นภัยอุปสรรคต่างๆ ทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูน

  • เวลาฤกษ์ดี 09.00– 10.30 น. และ 13.30 – 15.00 น.

ตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 29 กันยายน 2556 แรม 10 ค่ำ เดือน 10 เป็นวันดี ศรีมงคล ราชาพฤษ์ สำหรับท่านที่ขึ้นบ้านใหม่ ลงเสาเอก ย้ายบ้าน หรือดำเนินพิธีมงคงต่างๆ ในวันนี้ จะได้รับการเชิดหน้าชูตาในสังคม มีสง่าราศรี อาจเรียกได้ว่าเป็นผู้ทรงเกียรติ ส่งผลให้หน้าที่การเงิน ยศตำแหน่งเลื่อนขั้น เป็นไปอย่างราบรื่น อยู่เย็นเป็นสุข อุดมสมบูรณ์

  • เวลาฤกษ์ดี 15.00– 16.30 น. และ 18.00 – 19.30 น.

จุดเริ่มต้นที่ดี สิ่งดีๆ ย่อมตามมา ฤกษ์มงคล เป็นความเชื่อด้านโหราศาสตร์ เกี่ยวกับจังหวะของชีวิต วันและเวลาที่ต่างกัน ย่อมให้ผลที่ต่างกัน ทั้งนี้ ฤกษ์ดี ไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญที่สุด แต่การปฏิบัติตนเป็นบุคคลที่ดี มี สติ อยู่ในศีลธรรม ทำหน้าที่การงานอย่างสุจริต ย่อมเป็นสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตพบเจอกับความโชคดี เจริญก้าวหน้า มั่งมีศรีสุข เมื่อผสานรวมกับฤกษ์ที่ดี ความโชคดีก็ยิ่งเพิ่มพูน แต่หากประพฤติปฏิบัติไม่ดี สิ่งที่เป็นมงคลย่อมเสื่อมลงไปเช่นกัน http://www.tb-credit.ru/znk.html

คุณคิดเห็นอย่างไรกับบทความนี้ ?

Advertorial

ดูทั้งหมด

โพสต์ล่าสุดในหมวด ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ปี 2559


โพสต์ล่าสุด