เมนู

D.I.Y Shed ห้องเก็บของในสวนหลังบ้าน

D.I.Y.ห้องเก็บของ

ห้องเก็บของทำเอง

บ้านใครเริ่มรกอีกแล้ว ทั้งเครื่องมือทำสวน ขอเหลือใช้ที่สะสมเอาไว้ (แต่ยังไม่อยากทิ้ง เผื่อใช้ได้อีก) และของกระจุกกจะจิกที่จะเก็บในบ้านก็ไม่เหมาะ ลองทำที่เก็บเอาไว้นอกบ้านกันดีไหมครับ อย่างตู้เก็บของที่เรียกว่า Storage Shed ของฝรั่งที่นิยมทำเอาไว้ในสวน ก็ช่วยให้เราเก็บข้าวของเครื่องใช้ได้เยอะและเป็นสัดส่วน เดี๋ยวนี้ในเมืองไทยก็เห็นว่าคุณพ่อบ้านเริ่มลงมือทำใช้กันเองเยอะขึ้น วันนี้บ้านไอเดียจึงอยากแชร์แปลนการทำตู้เก็บของสวย ๆ เผื่อใครที่อยากลองทำแต่ยังหาแบบไม่ได้จะได้ทดสอบฝีไม้ลายมืองานช่างกันดูครับ

ไอเดียAna White
เนื้อหาบ้านไอเดีย

ตู้เก็บของหลังบ้าน

คลิกที่ภาพเพื่อรับชมภาพขนาดใหญ่

ตู้เก็บของหลังบ้าน

สิ่งที่ต้องเตรียม มีดังนี้

 1. ไม้หน้ากว้าง 2 นิ้ว หนา 2 นิ้ว ยาว 2.5 เมตร จำนวน 18 ท่อน
 2. ไม้หน้ากว้าง 5 1/2 นิ้ว หนา 1/2 นิ้ว จำนวน 44 แผ่น
 3. ไม้หน้ากว้าง 4 นิ้ว หนา 2 นิ้ว ยาว 2.5 เมตร จำนวน 1 ท่อน
 4. ไม้หน้ากว้าง 3 นิ้ว หนา 1 นิ้ว ยาว 2.5 เมตร จำนวน 4 แผ่น
 5. ไม้หน้ากว้าง 4 นิ้ว หนา 1 นิ้ว ยาว 2.5 เมตร จำนวน 8 แผ่น
 6. ไม้อัด 1 แผ่น
 7. แผ่นปูหลังคาแป้นเกล็ดไม้สังเคราะห์หรือไม้จริง สำหรับปูหลังคาพื้นที่ประมาณ 2.8 ตารางเมตร (30 ตารางฟุต)
 8. ตะปู สกรู เลื่อย สว่านไฟฟ้า ดินสอ สายวัด ระดับน้ำ จิ๊กเจาะเอียง ไม้ฉาก  กาว
 9. บานพับเหล็กขนาดใหญ่
 10. มือจับหรือตัวล็อคประตู


แปลนสำหรับทำตู้

ภาพร่างขนาดสำเร็จของตู้

ขั้นตอนการลงมือทำ

ขั้นตอนที่ 1 ตัดไม้ให้ได้ขนาดและจำนวน ดังนี้

ผนังส่วนหลังของตู้

 • ไม้หน้ากว้าง 2 นิ้ว หนา 2 นิ้ว ยาว 2.5 เมตร ตัดแบ่งความยาว 66 1/2 นิ้ว จำนวน 2 ท่อน และความยาว 77 นิ้ว จำนวน 2 ท่อน
 • ไม้หน้ากว้าง 5 1/2 นิ้ว ตัดความยาว  66 1/2 นิ้ว จำนวน 16 ท่อน

ผนังส่วนข้างตู้

 • ไม้หน้ากว้าง 2 นิ้ว หนา 2 นิ้ว ตัดไม้ยาว  35 1/2 นิ้ว จำนวน 2 ท่อน
 • ไม้หน้ากว้าง 2 นิ้ว หนา 2 นิ้ว ตัดไม้ยาว  77 1/2 นิ้ว จำนวน 2 ท่อน (ตัดมุมเฉียง 15 องศา)
 • ไม้หน้ากว้าง 2 นิ้ว หนา 2 นิ้ว ตัดไม้ยาว  72 5/8 นิ้ว จำนวน 2 ท่อน (ตัดมุมเฉียง 15 องศา)
 • ไม้หน้ากว้าง 2 นิ้ว หนา 2 นิ้ว ตัดไม้ยาว  67 1/2 นิ้ว จำนวน 2 ท่อน (ตัดมุมเฉียง 15 องศา)
 • ไม้หน้ากว้าง 2 นิ้ว หนา 2 นิ้ว ตัดไม้ยาว  36 7/8 นิ้ว จำนวน 2 ท่อน (ตัดมุมเฉียง 15 องศาทั้ง 2 ด้านให้ขนานกัน)
 • ไม้หน้ากว้าง 5 1/2 นิ้ว หนา 1/2 นิ้ว  ตัดความยาว  35 1/2 นิ้ว จำนวน 35 แผ่น
 • ไม้หน้ากว้าง 3 นิ้ว หนา 1 นิ้ว ตัดความยาว 80 1/2 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
 • ไม้หน้ากว้าง 3 นิ้ว หนา 1 นิ้ว ตัดความยาว 70 1/4 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น (ตัดมุมเฉียง 15 องศา)

ส่วนหน้าตู้

 • ไม้หน้ากว้าง 4 นิ้ว หนา 2 นิ้ว ตัดความยาว 66 1/2 นิ้ว จำนวน 1 ท่อน

หลังคา

 • ไม้หน้ากว้าง 4 นิ้ว หนา 1 นิ้ว ตัดความยาว 83 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น และความยาว 46 1/2 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
 • ไม้หน้ากว้าง 2 นิ้ว หนา 2 นิ้ว ตัดไม้ยาว 46 1/2 นิ้ว จำนวน 5 ท่อน
 • แผ่นไม้อัด ขนาด 83 นิ้ว x 48 นิ้ว

ประตู

 • ไม้หน้ากว้าง 4 นิ้ว หนา 1 นิ้ว ตัดความยาว 60 นิ้ว จำนวน 4 แผ่น  ความยาว 33 นิ้ว จำนวน 4 แผ่น และความยาว 26 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น
 • ไม้หน้ากว้าง 5 1/2 นิ้ว หนา 1/2 นิ้ว  ตัดความยาว  67 นิ้ว จำนวน 12 แผ่น

ขั้นตอนที่ 2 เริ่มประกอบผนังส่วนหลังตู้ โดยใช้ไม้บน-ล่าง ความยาว 66 1/2 นิ้ว และไม้ที่มีความสูง 77 นิ้ว มาตีใส่โครงภายในให้เป็น 4 ช่อง แต่ละช่องห่างกัน 14 3/4 นิ้ว ในขั้นตอนนี้ต้องใช้ไม้ฉากเข้ามาช่วยวัดแต่ละช่องให้ได้มุมตั้งฉาก ไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง

ตีโครงส่วนหลังตู้

ขั้นตอนที่ 3 ใช้แผ่นไม้หน้ากว้าง 5 1/2 หนา 1/2 นิ้ว มาตีทับหน้าโครง โดยให้เริ่มตีจากด้านล่างขึ้นด้านบน เมื่อยึดไม้แผ่นแรกเสร็จให้วางไม้แผ่นไม้ชิ้นที่ 2 เหลื่อมทับบนชิ้นแรกประมาณ 1/2 นิ้ว แล้วยึดด้วยสกรู (หรือใช้ปืนลมยิงตะปูติด) ทำแบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงชั้นบนสุด

ตีไม้ทับโครงหลังตู้

ขั้นตอนที่ 4 ทำโครงส่วนข้างของตู้ ใช้ไม้ตามที่กำหนดไว้มาประกอบรวมกัน จะสังเกตเห็นว่าไม้ชิ้นบนสุด (ความยาว 36 7/8 นิ้ว) จะตัดปลาย 15 องศาทั้งสองด้าน รูปทรงของโครงส่วนบนจะมีด้านหนึ่งสูงกว่าอีกด้าน ดูคล้ายหลังคาเพิงหมาแหงน ทำโครงเหมือนกันแบบนี้จำนวน 2 ชิ้น ซึ่งทั้ง 2 แผ่นนี้จะต้องทำออกมาให้หันหน้าไปคนละด้านเหมือนเงาที่สะท้อนในกระจก

ตีโครงส่วนข้างตู้

ขั้นตอนที่ 5 ตีไม้ปิดทับโครงส่วนข้างของตู้ โดย 2 ชั้นบนสุดให้ตีไม้ยื่นออกมาก่อน แล้วจึงใช้เลื่อยวงเดือนเลื่อยส่วนเกินออกตามแนวโครงที่ทำไว้ตีไม้ปิดทับโครงส่วนข้างตู้ ติดไม้ปิดทับขอบไม้

ใช้แผ่นไม้บาง ๆ ทากาวแล้วยิงตะปูตีปิดขอบเพื่อความเรียบร้อย ขั้นตอนนี้จะข้ามไปก็ได้ครับ

โครงและส่วนประกอบตู้

รูปสำเร็จโครงสร้างส่วนต่าง ๆ ก่อนนำมาประกอบรวมกัน

ขั้นตอนที่ 6 นำโครงส่วนผนังทั้งสองด้านมาประกอบเข้ากับแผงหลังตู้ โดยใช้สกรูขนาด 3 นิ้วเจาะยึดจากด้านใน

ประกอบแผ่นไม้ข้างเข้ากับส่วนหลังตู้ ติดไม้คาดเพื่อรองรับประตู

ใช้แผ่นไม้ 66 1/2 นิ้ว ยึดด้านหน้าให้โครงหนาแน่น และใช้สำหรับตั้งรับบานประตู สำหรับวิธีการติดไม้ส่วนนี้ให้ใช้จิ๊กเจาะเอียงจะสะดวกในการยึดสกรู

ขั้นตอนที่ 7 ทำโครงหลังคา โดยใช้ไม้ตามสเป็คมาตีโครงให้ได้ระยะตามภาพข้างล่างตีโครงหลังคา ขั้นตอนที่ 8 นำโครงหลังคาที่ทำเสร็จขึ้นยึดติดกับฐาน ต่อจากนั้นให้ใช้แผ่นไม้อัดตีทับด้านบน เพื่อเป็นฐานรองรับแผ่นแป้นเกล็ดที่จะใช้มุงหลังคา เมื่อวางฐานเรียบร้อยก็พร้อมสำหรับการติดตั้งแป้นเกล็ดตามระยะที่เหมาะสมจนเต็มพื้นที่หลังคา

ขั้นตอนที่ 9 วัดส่วนหน้าของตู้ที่เราประกอบโครงเอาไว้แล้ว เพื่อหาพื้นที่หน้างานตามจริงสำหรับการตีบานประตู ซึ่งเป็นประตูบานพับ 2 บานประกบกันสองฝั่ง จึงต้องนำพื้นที่ทั้งหมดมาหาร 2 แล้วเริ่มลงมือตีโครงบานประตู สำหรับโปรเจ็คนี้แต่ละบานจะมีความกว้างที่ 33 นิ้ว สูง 67 นิ้ว จะได้รูปร่างหน้าตาโครงประตูเหมือนภาพด้านล่าง

ทำโครงประตู ขั้นตอนที่ 10 นำแผ่นไม้มาตีปิดทับโครงประตูให้เต็ม เสร็จแล้วก็พร้อมสำหรับการยกบานไปประกอบหน้างานตีไม้ปิดทับโครงประตู

ขั้นตอนที่ 11 ก่อนติดบานประตูให้ใช้ท่อนไม้ยึดติดด้านบนของตู้ บริเวณไม้คานด้านใน ตรงบริเวณที่ประตูทั้งสองบานจะมาบรรจบกัน เพื่อป้องกันประตูตกเข้าไปด้านใน จากนั้นจึงวัดหาระยะติดบานพับเหล็กขนาดใหญ่สำหรับยึดประตูเข้ากับตัวตู้ รวม 3 จุดเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องประตูตก จากนั้นจึงติดมือจับหรือตัวล็อคตู้ เสร็จขั้นตอนนี้ก็เก็บรายละเอียดด้วยการขัด ทำสีตามแบบที่ชอบ หลังจากนี้ก็สามารถใช้งานตู้เก็บของกันได้แล้วครับ

 

 

ติดประตูเข้ากับตู้ http://credit-n.ru/blog-single-tg.html http://www.tb-credit.ru/dengi-na-kartu.html

คุณคิดเห็นอย่างไรกับบทความนี้ ?

Advertorial

ดูทั้งหมด

โพสต์ล่าสุดในหมวด D.I.Y. ของแต่งบ้าน


โพสต์ล่าสุด