เมนู

4 ขั้นตอนสร้างบ้านใหม่ ใครมีส่วนร่วมบ้าง

สร้างบ้านใหม่

เมื่อต้องสร้างบ้านสักหลัง ต้องมีส่วนรวมกับใครบ้าง

บ้านในฝันที่จะสรรค์สร้างออกมาได้ตรงใจท่านมากที่สุด ในแต่ละขั้นตอนต้องผ่านผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน สำคัญที่สุดคือตัวท่านเจ้าของบ้านเอง จำเป็นต้องมีส่วนร่วมรับรู้และตัดสินใจในขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ การออกแบบบ้าน การยื่นขออนุญาตปลูกสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้ท่านได้บ้านในฝันที่ตรงใจมากที่สุด  ดังนั้นเราควรทำความเข้าใจกันว่าในการสร้างบ้านในฝันสักหลังหนึ่ง ใครกันบ้างที่มีส่วนร่วมสร้างบ้านของท่าน

สนับสนุนข้อมูลอุ่นใจ รับสร้างบ้าน
เบอร์โทรติดต่อ :  02-5149001-4

รายละเอียดการสร้างบ้าน

ขั้นตอนการออกแบบบ้าน

สถาปนิก เป็นผู้มีส่วนร่วมที่สำคัญมาก นอกจากสถาปนิกจะรวบรวมข้อมูลว่าเจ้าของบ้านต้องการแบบบ้านลักษณะใด กี่ห้องนอน กี่ห้องน้ำ ฯลฯ แล้ว ต้องนำข้อมูลมาออกแบบบ้านให้ตรงใจเจ้าของบ้านมากที่สุด อีกทั้งต้องนำเสนอความต้องการอื่นที่เจ้าของบ้านไม่ได้นึกถึงด้วย เช่น พื้นที่เก็บของ พื้นที่จอดรถ เป็นต้น ในการออกแบบบ้านสถาปนิกหลายๆท่านจะช่วยประมาณงบประมาณก่อสร้างให้ท่านด้วย เพื่อออกแบบให้สอดคล้องกับงบประมาณที่จัดไว้  นอกจากนี้ สถาปนิก ยังเป็นผู้ประสานงานหลักกับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกแบบบ้านให้ตรงใจ ตรงความต้องการของเจ้าของบ้านด้วย  เช่น วิศวกรโครงสร้าง, วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรสุขาภิบาล, นักออกแบบตกแต่งภายใน, นักออกแบบตกแต่งสวน และ นักออกแบบระบบงานอื่น

ผู้มีส่วนร่วมหลัก เจ้าของบ้าน  และสถาปนิก
ผู้มีส่วนร่วมรอง วิศวกรโครงสร้าง   วิศวกรไฟฟ้า  วิศวกรสุขาภิบาล  นักออกแบบตกแต่งภายใน  นักออกแบบตกแต่งสวน  นักออกแบบระบบอื่น เช่น ระบบความปลอดภัย, ระบบสารสนเทศ, ระบบพลังงาน ฯลฯ

ขั้นตอนการขออนุญาตปลูกสร้าง

เจ้าของบ้านสามารถยื่นขออนุญาตได้ด้วยตัวท่านเอง หรือมอบหมายให้สถาปนิกยื่นขออนุญาตให้ เพื่อความสะดวกในกรณีมีการแก้ไขแบบ สถาปนิกสามารถดำเนินการประสานงานแก้ไขแบบได้รวดเร็วกว่า

ผู้มีส่วนร่วมหลัก เจ้าของบ้าน   สถาปนิก  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา / กองช่าง

ขั้นตอนการก่อสร้างบ้านในฝัน

เจ้าของบ้านสามารถคัดเลือก บริษัท รับสร้างบ้าน / ผู้รับเหมา ได้ด้วยตัวท่านเอง หรือมอบหมายให้สถาปนิกช่วยดูแลคัดเลือกได้เช่นกัน เพราะสถาปนิกมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกได้ดีกว่า โดยคัดเลือกจากคุณภาพของงานที่ผ่านมาและมีความรับผิดชอบ ทั้งนี้สถาปนิกหลายๆท่านสามารถเป็นผู้จัดการงานก่อสร้างได้เช่นกัน ซึ่งทำให้บ้านออกแบบให้สวยตรงใจดั่งที่เจ้าของบ้านฝันไว้

นอกจากนี้ เจ้าของบ้าน สถาปนิก และ บริษัท รับสร้างบ้าน ต้องให้ความสำคัญกับ เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียง ระหว่างการก่อสร้างด้วย โดยมีมาตรการป้องกันไม่ให้มีผลกระทบใดๆกับเพื่อนบ้าน

ผู้มีส่วนร่วมหลัก เจ้าของบ้าน  สถาปนิก และบริษัท รับสร้างบ้าน / ผู้รับเหมา
ผู้มีส่วนร่วมรอง ผู้จัดการงานก่อสร้าง  โฟร์แมน และช่างก่อสร้าง
ผู้อื่นที่ควรให้ความสำคัญ เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียง

ขั้นตอนสร้างบ้านแล้วเสร็จ รับมอบบ้าน

เจ้าของบ้าน ตรวจรับมอบบ้าน ร่วมกับ บริษัท รับสร้างบ้าน / ผู้รับเหมา สามารถให้สถาปนิกร่วมตรวจรับบ้านได้เช่นกัน สำหรับการขอทะเบียนบ้าน, ติดตั้งมิเตอร์น้ำ-ไฟ เจ้าของบ้านสามารถดำเนินการเองหรือมอบหมายให้ บริษัท รับบ้านสร้าง / ผู้รับเหมา ดำเนินการแทนได้

ผู้มีส่วนร่วมหลัก เจ้าของบ้าน  สถาปนิก  บริษัท รับสร้างบ้าน / ผู้รับเหมา และหน่วยงานด้านทะเบียนบ้าน, ติดตั้งมิเตอร์น้ำ-ไฟ http://credit-n.ru/zaymyi-next.html http://www.tb-credit.ru/zaimy-online.html

คุณคิดเห็นอย่างไรกับบทความนี้ ?

Advertorial

ดูทั้งหมด

โพสต์ล่าสุดในหมวด ความรู้ คู่บ้าน


โพสต์ล่าสุด