เมนู

Home Service by HomePro


อุปกรณ์ตัดไฟ

เช็คก่อนช็อต 4 สัญญานเตือน ไฟฟ้าในบ้านกำลังรั่ว

สัญญาณเตือนไฟฟ้ารั่วภายในบ้าน หากพูดถึงระบบหลัก ๆ ในบ้านที่สำคัญและต้องใส่ใจเป็นพิเศษ คงต้องยกให้งานระบบไฟฟ้า เพราะเป็นงานที่ซับซ้อน หากการเดินสายไฟไม่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์ชำรุดเสื่อมสภาพ ขาดการตรวจเช็คและบำรุงรักษา ก็จะสร้างปัญหาใหญ่ที่เป็นอันตรายกับทั้งตัวบ้านและผู้อยู่อาศัย อย่างเช่น ปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร การรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าในเครื่องใช้ไฟฟ้า ทำให้เกิดความร้อนขึ้นและหากความร้อนสะสมเป็นเวลานานจะเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ สร้างความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตได้..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด