เมนู

แบบบ้านชั้นเดียว


บ้านชั้นเดียวบนฐานคอนกรีต

บ้านบนฐานคอนกรีต ยกเพดานสูงให้มีมิติ

บ้านชั้นเดียวเพดานสูง ค่าถมที่ คืองบประมาณส่วนหนึ่งที่ต้องเตรียมไว้ตอนสร้างบ้าน ยกตัวอย่างที่ดิน 100 ตารางวา ถมที่ขึ้นสูงประมาณ 1 เมตร จะใช้งบประมาณ 100,000 บาท และหากมีที่ดินที่เยอะกว่านั้น ต้องการความสูงที่มากกว่านี้ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นไปตามไปด้วย..

ดูแล้ว 117 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด