เมนู

ความรู้ คู่บ้าน


ขออนุญาตก่อสร้างได้ สถาปนิกและวิศวกรไม่ต้องเซ็นแบบ

การขออนุญาตก่อสร้าง บ้านแบบไหน ไม่ต้องมีสถาปนิกและวิศวกรเซ็นรับรองแบบ เป็นปัญหาที่ถกเถียงกันบ่อยครั้งเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างบ้านในเขตพื้นที่ที่มีการควบคุม ทั้ง อบต. เทศบาล หรือเขตการปกครองอื่น ๆ โดยบ้านที่สามารถขออนุญาตก่อสร้างได้ จะต้องเป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคารกำหนดไว้ ซึ่งจะกำหนดขอบเขตต่าง ๆ ไว้ครอบคลุมทั้งหลัง..

ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด