เมนู

ความรู้ คู่บ้าน


ปัญหาบ้านชื้น

ความชื้นในบ้าน อย่าปล่อยผ่าน ถ้าไม่อยากให้บ้านป่วย

บ้านชื้น ปัญหาคู่บ้านที่ไม่ควรมองข้าม สภาพอากาศในเมืองไทยที่สัมผัสได้ทุกวันมีทั้งความทั้งร้อนและชื้น ความร้อนสร้างความลำบากในการใช้ชีวิตมากพอสมควร แต่ความชื้นก็ไม่น้อยหน้าเพราะถ้าในตัวบ้านสะสมความชื้นเอาไว้มาก ๆ นอกจากจะส่งผลเสียต่อตัวบ้าน คือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในเนื้อวัสดุ ทำให้เกิดการสึกกร่อนของวัสดุ จนแตกร้าวได้แล้ว เชื้อราที่เกาะอยู่ตามผนังอาคารจะปล่อยสารพิษ Mycotoxin ออกมาทำให้ “ตึกป่วย” และ “คนป่วย” ได้ ความชื้นที่มีมากเกินไปส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด