เมนู

ความรู้ คู่บ้าน

แบบบ้านฝ้าสูง

พื้นบ้านสู่ฝ้าเพดาน สูงเท่าไหร่ถึงจะดี

ฝ้าเพดานสูง ข้อควรรู้ก่อนออกแบบบ้านให้มีฝ้าเพดานสูง เป็นอีกประเด็นที่มักไถ่ถามและถกเถียงกันบ่อยครั้ง ถึงระยะความสูงจากพื้นบ้านสู่ฝ้าเพดาน สูงเท่าไหร่ถึงจะดี ? บ้างก็ให้คำตอบว่า 2.6 เมตรก็เพียงพอแล้ว บ้างก็ให้คำตอบว่า ต้องสูง 3 เมตรหรือสูงกว่านี้ยิ่งดี นับว่าเป็นประเด็นที่มีคำตอบอย่างหลากหลาย ทำให้หลาย..

ครั้ง


Advertorial

ดูทั้งหมด