เมนู

ความรู้ คู่บ้าน


จ้างสถาปนิกออกแบบ ลิขสิทธิ์แบบบ้าน เป็นของใคร

ลิขสิทธิ์แบบบ้าน กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันบ่อยครั้ง ระหว่าง สถาปนิกผู้ออกแบบบ้าน VS เจ้าของบ้าน ถึงสิทธิความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริงว่าเป็นของใคร หากมองในมุมเจ้าของบ้านย่อมคิดว่า ในเมื่อว่าจ้างมาแล้ว จ่ายเงินให้แล้ว ลิขสิทธิ์ย่อมเป็นของเจ้าของบ้าน จะนำแบบบ้านไปทำอะไรก็ย่อมได้ ส่วนในมุมสถาปนิกผู้ออกแบบอาจไม่ได้คิดเช่นนั้น เพราะบ้านที่เจ้าของบ้านว่าจ้างให้ออกแบบ ออกแบบให้กับผู้ว่าจ้างก็จริง..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด