เมนู

ความรู้ คู่บ้าน


ต้นไม้ปลูกในห้องนอน

ต้นไม้ปลูกในห้องนอน ไม่แย่งออกซิเจนหายใจ

 พืช CAM คายออกซิเจนตอนกลางคืน ปลูกได้ในห้องนอน ในปัจจุบันคนเราต้องการใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น จึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการนำต้นไม้มาวางตกแต่งภายในบ้านเพื่อสร้างบรรยากาศการอยู่อาศัยที่สดชื่น  แต่เชื่อว่าหลาย ๆ คนมักจะได้ยินเสียงเตือนมาว่า “ไม่ควรปลูกต้นไม้ไว้ในห้องนอน” สาเหตุ เนื่องมาจาการคายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  (CO2)  กล่าวคือในเวลากลางวันพืชจะเปิดปากใบดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และปลดปล่อยก๊าซออกซิเจนออกมาจากการกระบวนการสังเคราะห์แสง แต่ในทางตรงข้ามในเวลากลางคืนปากใบจะหรี่ลง และจะมีการคายก๊าซ CO2 ออกมาจากกระบวนการหายใจของพืช..

ดูแล้ว 3,564 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด