เมนู

แบบบ้าน


สร้างบ้านบนที่ดินแคบ

คิดแบบญี่ปุ่น สร้างแบบยุโรป บ้านบนที่ดินหน้าแคบ

บ้านยุโรป แนวคิดญี่ปุ่น วิถีชีวิตอีกทวีปหนึ่ง สามารถผสมผสานกับอีกทวีปหนึ่งได้หรือไม่ หากนำหลักการพื้นฐานของมนุษย์ ที่มักมีความต้องการในชีวิตที่คล้าย ๆ กัน คงไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไปที่จะนำสไตล์ที่แตกต่างกันมาผสมผสานให้เป็นหนึ่งเดียว อย่างบ้านสองชั้นที่สร้างบนที่ดินหน้าแคบหลังนี้ สร้างอยู่ในทวีปยุโรป แต่ได้นำแนวคิดแบบญี่ปุ่นมาประยุกต์ให้สอดคล้อง กับทั้งขนาดของที่ดิน ทั้งฟังก์ชันการใช้งาน รวมถึงการจัดสรรองค์ประกอบให้สามรถใช้สอยได้อย่างลงตัว..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด