เมนู

แบบบ้าน


บ้านหลังคามุงหญ้าคา

บ้านอิฐหลังคามุงหญ้า ความธรรมดาที่ชวนให้คิดถึง

บ้านบรรยากาศชนบท น่าแปลกมาก ที่ในอดีตเราอาจได้พบกับความทุกข์ที่ต้องอาศัยอยู่ในบ้านที่ดูไม่สวยงาม ไม่สะดวกสบายในช่วงวัยเด็ก แต่เมื่อโตขึ้นกลับรู้สึกโหยหาความทรงจำเดิม ๆ เสียอย่างนั้น ผู้เขียนเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนที่โตมากับบ้านเคยทำอาชีเกษตรกรรม อยู่กับทุ่งนา วัว คอก กองฟาง ชีวิตที่เป็นธรรมชาติไม่ต้องปรุงแต่งมากมาย เมื่อถึงวัยทำงานอยู่รายล้อมเทคโนโลยี ความสะดวกสบาย..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด