เมนู

แบบบ้าน


ดีไซน์ออฟฟิศ

Yod Corporation โฮมออฟฟิศที่ขับเคลื่อนความสุขของคนทำงาน

Home Office ที่หายใจร่วมกับธรรมชาติ “ความสุขก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์”  แน่นอนที่สุดว่าบรรยากาศที่ดีในการทำงาน จะเป็นแรงจูงใจให้พนักงานทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  พนักงานที่มีความสุขก็มักจะส่งต่อความรู้สึกดีและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งข้อนี้ คุณยอด เจ้าของบริษัท Yod Corporation เข้าใจเป็นอย่างดี เมื่อต้องการขยายพื้นที่ทำงานและมีความพร้อมจึงเริ่มโครงการ “Change”..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด