เมนู

ทาวน์โฮม


ปรับปรุงบ้านหลังเล็ก

ทาวน์เฮาส์ขาวดำ ลองเข้าดูจะรู้ว่ามีดีกว่าที่เห็น

Renovate ทาวน์เฮาส์ บ้านโครงการทาวน์เฮาส์ชั้นเดียวที่ผนังติด ๆ กัน มักจะมีปัญหาคล้าย ๆ กันคือ ภายในบ้านค่อนข้างมืดตามสไตล์บ้านจัดสรรที่แปลนบ้านเป็นแบบสำเร็จรูป ทำให้นอกจากหน้าตาจะเหมือนกันหมดแล้ว ช่องแสงช่องลมยังอยู่ในตำแหน่งเดียวกันหมด ฟังก์ชันของบ้านไม่เอื้อต่อสภาพแวดล้อมและที่ตั้งที่แตกต่าง เมื่อผ่านการใช้งานหลาย ๆ ปีผ่านไปจะก่อให้เกิดปัญหาความชื้นสะสมและความร้อนในฤดูร้อนได้..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด