เมนู

แบบบ้านสองชั้น


บ้านโมเดิร์นหลังคาจั่ว

บ้านโมเดิร์นสีขาว เรียบนิ่งแต่กลับโดดเด่น

บ้านโมเดิร์นสีขาว ตามตรรกะทางเศรษฐศาสตร์ขนาดของบ้านทั่วไปจะถูกกำหนดตามขนาดของที่ดิน (และงบประมาณ)  โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านส่วนใหญ่ที่สร้างในเมืองใหม่จะมีแนวโน้มที่ดินเล็กลงเรื่อย ๆ เมื่อพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะตอบโจทย์ ก็อาจต้องเพิ่มพื้นที่แนวตั้งขึ้นไปเป็นบ้าน 2-3 ชั้น  อย่างบ้านหลังนี้มีพื้นที่ประมาณ 54.9 ซึ่งถือว่าไม่ใหญ่ เจ้าของบ้านต้องการบ้านสำหรับครอบครัวเล็ก ๆ อยากให้มีพื้นที่ขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับสมาชิกในครอบครัวปัจจุบันและทำให้สามารถปลูกบ้านได้ตามการเติบโตของครอบครัว..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด