เมนู

แบบบ้าน สไตล์โมเดิร์น


ห้องสมุดกลางทุ่งดอกเก็กฮวย

ห้องสมุดกลางทุ่งเก็กฮวย ให้หนอนหนังสือชิมชาชมสวน

อาคารอเนกประสงค์สไตล์โมเดิร์น นานแค่ไหนแล้วนะที่เราไม่ได้ไปอ่านหนังสือใน “ห้องสมุด” หากใครที่อายุ 40 ปีขึ้นไปสมัยนั้นตามชุมชนยังมีห้องสมุดให้เด็ก ๆ ใช้เวลาอ่าน หรือในโรงเรียนช่วงกลางวันจะเต็มไปด้วยเหล่าหนอนหนังสือที่ใช้คาบว่างมานั่งข้างใน แต่ในปัจจุบันนี้แม้จะยังมีห้องสมุดเหลืออยู่บ้าง หากจำนวนคนที่จะเดินเข้าไปหาความรู้น้อยลงเรื่อยๆ เพราะสิ่งที่อยากรู้หาได้ง่ายผ่านมือถือเพียงเครื่องเดียว อย่างไรก็ตามที่ประเทศจีนยังคงให้ความสำคัญกับห้องสมุด โดยใส่ฟังก์ชันเสริมอื่น ๆ..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด