เมนู

ตกแต่งบ้าน


บ้าน Open Plan

บ้านเปิดผนังโล่ง สร้างจังหวะชีวิตใหม่ ๆ ภายใน

ต่อเติมบ้านแบบ Open Plan ไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น ที่มีวัฒนธรรมการอยู่อาศัยแบบครอบครัวใหญ่ มีผู้คนหลายเจเนอเรชันอยู่ร่วมกันในบ้านหลังเดียว ในออสเตรเลียก็มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องนี้ เราจะสังเกตว่าเดิมพื้นที่บ้านในประเทศนี้จะค่อนข้างกว้าง จึงนิยมสร้างบ้านในบริเวณเดียวกัน เพื่อให้เครือญาติพี่น้อง พ่อแม่ ปู่ยาตายาย ได้อยู่ด้วยกัน แต่ในกรณีที่ครอบครัวเริ่มขยายแต่พื้นที่ไม่มากพอจะเพิ่มแยกต่างหากไปอีกหลัง ก็จะเลือกใช้วิธีการต่อขยายบ้าน..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด