เมนู

ตกแต่งบ้าน


บ้านอารมณ์ดี

Feel Good แต่งบ้านให้ผ่อนคลายด้วยพลังงานดี ๆ

บ้านอารมณ์ดี บ้านเป็นพื้นที่ที่บรรจุคนและประสบการณ์ ในบ้านเราจะได้เรียนรู้ที่จะหัวเราะ ร้องไห้ ได้รับความรู้สึกอบอุ่น และใช้ชีวิตในแบบที่อยากจะเป็น บ้านจึงเป็นเสมือนสายน้ำที่ไหลไปสู่อนาคตอย่างต่อเนื่อง แต่ก็กลับทิ้งความทรงจำที่ผ่านมาทั้งหมดเอาไว้ด้วย ก่อนสร้างบ้านหรือตกแต่งเราควรมองภาพบ้านในใจให้ชัดเจน เพื่อให้กล่องความทรงจำมีเรื่องราวดี ๆ อยู่ในนั้น บ้านหลังนี้ก็เช่นกัน เจ้าของบ้านต้องการพื้นที่ชีวิตที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายแต่สดชื่นให้พลังงานดี ๆ..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด