เมนู

ข่าว กิจกรรม


คนรักสุขภาพถูกใจสิ่งนี้ สูบบุหรี่ในบ้านมีความผิดคดีอาญา

สูบบุหรี่ในบ้าน มีความผิดทางอาญา “คนไม่แพ้ควันบุหรี่ ไม่อาจจะเข้าใจความรู้สึกของผู้แพ้ได้” นับเป็นข่าวดีสำหรับผู้รักสุขภาพอย่างยิ่งครับ กับ พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว ได้ออกประกาศควบคุมการสูบบุหรี่ โดยมีผลบังคับใช้หลังประกาศทันทีใน 90 วัน ส่วนผู้ที่สูบบุหรี่ นี่อาจเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ตั้งใจลด ละ เลิกบุหรี่อย่างจริงจัง..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด