เมนู

ข่าว กิจกรรม


แสนสิริ

แสนสิริชวนเซเลปสายกรีน ร่วมแชร์ประสบการณ์ความสุขที่ยั่งยืนของการดูแลต้นไม้

แสนสิริ Tree Story ในยุครุ่งเรืองของดิจิทัลที่ผู้คนใช้เวลากับอุปกรณ์สื่อสารอยู่ภายในอาคารมากกว่าการออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้ง อีกทั้งยังถูกรบกวนจากข้อมูลข่าวสารที่มีมากขึ้น จนทำให้เกิดความเครียดและทำให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา ในขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่ก็มีความตื่นตัวในเรื่องการดูแลสุขภาพและใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น แสนสิริจึงวางวิสัยทัศน์ For Greater Well-being เพื่อต่อยอด 2 แนวคิด..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด