เมนู

ข่าว กิจกรรม


แบบห้องน้ำผู้สูงอายุ

วิธีปรับปรุงบ้าน เอาใจผู้สูงวัยที่เรารัก ที่ SCG Experience

SCG ปรับปรุงบ้านผู้สูงอายุ ทุกวันนี้ ไทยเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว อะไรหลาย ๆ อย่างในสังคมจึงต้องเปลี่ยนแปลง เพื่อรับกับการเปลี่ยนไปของวัยคน ไม่ว่าจะการคมนาคม การท่องเที่ยว การรักษาพยาบาลหรือแม้แต่ที่อยู่อาศัย ก็เปลี่ยนไปตามเทรนด์นี้เหมือนกัน เมื่อแต่ละบ้านมีคนสูงวัยอาศัยอยู่มากขึ้น ยิ่งครอบครัวคนไทยโดยส่วนมากเป็นครอบครัวใหญ่ เมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด