เมนู

ข่าว กิจกรรม


โครงการคบช้าง ครบช่าง

“คบช้าง ครบช่าง” ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ พัฒนาฝีมือช่างฝ้า

โครงการจากยิปซัมตราช้าง ยิปซัมตราช้าง ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซัม และนวัตกรรมระบบฝ้าเพดานและระบบผนังยิปซัมในประเทศไทย จัดทำ “โครงการคบช้าง ครบช่าง” ภายใต้แนวคิด “จบครบในร้านเดียว” โดยเป็นการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ ให้ผู้รับเหมา/ช่างทำฝ้า ร้านค้าจัดจำหน่าย และเจ้าของโครงการขนาดเล็ก สามารถเชื่อมต่อกันง่ายขึ้น มุ่งอำนวยความสะดวกให้กับร้านค้าและลูกค้าที่ต้องการช่างติดตั้งฝ้า/ผนังภายในที่มีฝีมือสำหรับงานก่อสร้าง..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด