เมนู

ตกแต่งภายใน


เล่นระดับภายในบ้าน

บ้านเล่นระดับภาย ระเบียงกว้างเล่นระดับภายใน

บ้านสองชั้นสไตล์ญี่ปุ่น โจทย์จากเจ้าของบ้านแต่ละหลังจะมีจุดเน้นต่างกัน อย่างไม่นานมานี้ Toku’s Life Goes On สถาปนิกญี่ปุ่นก็พบว่าลูกค้าเข้ามาหลายเจ้าที่แจ้งความประสงค์เรื่อย ๆ ว่า “ถ้าบ้านหลังคาใหญ่ก็ดีนะ” เมื่อคุณได้ยินคำว่า “หลังคาใหญ่” แต่ละคนก็คงจินตนาการต่างกันไปตามประสบการณ์ อาจจะเป็นหลังคาที่มีชายคากว้างหรือผืนหลังคาขนาดใหญ่ที่คลุมเฉลียงด้วย..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด