เมนู

ตกแต่งห้องรับแขก

ห้องนั่งเล่นบรรยากาศสบาย

แต่งห้องนั่งเล่นอารมณ์สบาย สำหรับทุกคนในครอบครัว

ห้องนั่งเล่น แต่งห้องนั่งเล่นให้ชวนพักผ่อน มีแสง มีลม มีความสดชื่น บ้านหลังไหน ๆ ไม่ว่าจะหลังเล็กหลังใหญ่ จะแบ่งมุมหนึ่งเอาไว้เป็นส่วนนั่งเล่นพักผ่อนหรือ “ห้องนั่งเล่น”  ห้องนี้ไม่ได้เป็นแค่ศูนย์กลางของบ้านที่ทุกคนจะมาใช้ร่วมกัน นั่งพักผ่อนพูดคุยหลังกลับบ้านทุกวัน แต่มีความหมายในเชิงพื้นที่ของความสุขของทุกคนในบ้านด้วย จึงควรพิถีพิถันในการตกแต่งและดูแลห้องนั่งเล่นให้สวยงาม โปร่งสบาย..

ครั้ง


Advertorial

ดูทั้งหมด