เมนู

แบบบ้าน สไตล์โมเดิร์น


บ้านสวยสองชั้น ประยุกต์ความเก่าใหม่ให้ลงตัว

บ้านสวยสองชั้น ต่อเติมบ้านใหม่ ประยุกต์ให้ทันสมัย ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป กาลเวลาเปลี่ยน แนวคิด ค่านิยมต่างๆ ย่อมเปลี่ยนแปลง บ้านดังกล่าวนี้ เดิมทีมีเพียงแค่ส่วนด้านหน้าส่วนเดียว มีลักษณะบ้านทรงโบราณ ระเบียงหน้าห้องด้วยไม้สีขาว บ่งบอกถึงค่านิยมของคนสมัยก่อน เมื่อสมาชิกครอบครัวเพิ่มขึ้น อีกทั้งบ้านเดิมก็เริ่มทรุดเก่าลงไป..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด