เมนู

แบบบ้าน สไตล์โมเดิร์น


บ้านหลังคานอร์ดิก

บ้านหลังคาสไตล์นอร์ดิก ให้พื้นที่ว่างเป็นตัวกลางสร้างความใกล้ชิด

บ้านโมเดิร์นสไตล์นอร์ดิก สำหรับครอบครัวแล้วการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ มีความสำคัญเสมอ ดังนั้นการสร้างบ้านที่ดีก็ควรเป็นเสมือนตัวกลางนำเสนอวิธีการสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างผู้อยู่อาศัยได้ด้วย ไม่ใช่เป็นสิ่งก่อสร้างที่แยกสมาชิกครอบครัวออกจากกัน สำหรับบ้านนี้ในเวียดนามก็มีแรงบันดาลใจในการออกแบบ เพื่อให้บ้านตอบโจทย์ระบบนิเวศทางอารมณ์ที่มั่นคงสำหรับครอบครัวเช่นกัน หากมองจากภายนอกอาจจะไม่เห็นเพราะดีไซน์อาคารดูทันสมัยในสไตล์นอร์ดิกที่ค่อนข้างปิด ต้องเข้ามาภายในจึงจะเห็นตัวตนบ้านที่ชัดเจนขึ้นเต็มร้อย ออกแบบ : Story Architecture ภาพถ่าย..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด