เมนู

แบบบ้าน สไตล์โมเดิร์น


บ้านจั่วหน้ากว้าง

บ้านหลังคาจั่วหันคนละด้าน แยกสัดส่วนบ้านและออฟฟิศ

บ้านหลังคาจั่ว การออกแบบบ้านไม่ใช่เพียงดีไซน์อาคาร แต่เป็นการจัดรูปแบบวิถีชีวิตไปพร้อมๆ กัน นั่นเป็นเพราะสถาปนิกไม่ได้มองว่าบ้านคือสิ่งไม่มีชีวิต แต่กลับมองว่า “บ้าน” เป็นศูนย์รวมกิจกรรมที่จะต้องมองภาพความเคลื่อนไหวของสมาชิกในบ้านให้อยู่อาศัยสบาย ใช้งานได้จริงตามโจทย์ที่ต้องการบ้านญี่ปุ่น เหมือนบ้านหลังคาจั่วหลังนี้ที่เปรียบเสมือนพื้นที่อเนกประสงค์ที่บางครั้งก็ถูกปรับไปเป็นสตูดิโอจัดงานศิลปะ ในขณะที่ยังมีพื้นที่ส่วนตัวสำหรับใช้ชีวิต จึงต้องออกแบบอย่างระมัดระวังเพื่อจัดวางความสัมพันธ์ของการใช้งานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับขนาดของพื้นที่จริงและการใช้งาน ออกแบบ..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด