เมนู

จริงหรือไม่ ? บ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียง ไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้า

การไฟฟ้า งดตัดไฟบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียง

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ผู้เขียนได้เห็นประเด็นการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการขอใช้บริการไฟฟ้าฟรี ในกรณีที่บ้านมีผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ครั้งแรกที่เห็นข้อมูลดังกล่าวเกือบจะเชื่อและแอบหลงคิดดีใจไปว่า ภาครัฐออกนโยบายมาดีมาก มีสวัสดิการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงด้วย แต่อย่างที่ทราบกันครับ ยุคนี้เห็นข้อมูลใดบนเฟซบุ๊กก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปหลงเชื่ออะไรง่าย ๆ แม้บุคคลที่แชร์มา จะเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือมากได้แค่ไหนก็ตาม ผู้อ่านควรอย่างยิ่งที่ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนด้วยตนเอง

ผู้ป่วยติดเตียง ไม่ตัดกระแสไฟ

 

ไม่ได้ให้ใช้ฟรี แค่ไม่ตัดกระแสไฟ

จากการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมทำให้พบข้อเท็จจริงที่ว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ไม่ได้ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี แต่การไฟฟ้าจะไม่ตัดกระแสไฟฟ้ากับบ้านหรือสถานที่ที่มีผู้ป่วยที่ต้องการไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเตียง แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่า ระบบไฟฟ้าจะไม่ขัดข้องหรือไม่ดับเลยนะครับ ระบบไฟฟ้ายังขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไฟฟ้าในท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น หากพื้นที่ดังกล่าวเกิดไฟฟ้าดับ ขัดข้อง ไฟก็ยังคงดับเช่นกัน กรณีต้องใช้ไฟฟ้าทางการแพทย์ตลอดเวลา จึงยังจำเป็นต้องมีระบบไฟฟ้าสำรองครับ

ย้ำอีกครั้ง “ไม่ตัดกระแสไฟฟ้า” ไม่ใช่การยกเว้นค่าไฟอย่างที่หลาย ๆ ท่านแชร์ต่อกัน และการจะใช้บริการดังกล่าวได้นั้น จำเป็นต้องติดต่อลงทะเบียน ณ​ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยต้องเตรียมหลักฐาน ดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ใช้ไฟฟ้า (ใบบิลค่าไฟเป็นชื่อใคร ใช้บัตรคนนั้น)
  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วย หรือสำเนา
  • หลักฐานแสดงสถานที่ใช้ไฟฟ้า เช่น ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าหรือสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
  • ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล มีอายุไม่เกิน 1 เดือน
  • ในกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน ให้มีหลักฐานแสดงตัวของผู้มอบอำนาจและผู้รับอำนาจ

คลิก > ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และหนังสือขอใช้สิทธิ

แค่ไม่ตัดกระแสไฟชั่วคราว มิใช่ไม่ตัดเลย

แต่ทั้งนี้ ก็ไม่ได้หมายถึงว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะไม่ตัดกระแสไฟเลยนะครับ มาตรการดังกล่าวออกมาเพื่อเยียวยา ชะลอการชำระจ่ายในระยะ 3 เดือนเท่านั้น หากไม่มาชำระค่าไฟฟ้าค้างจ่ายในระยะเวลา 3 เดือน หรือไม่มาติดต่อขอผ่อนผันใด ๆ การไฟฟ้าจะยกเลิกสิทธิดังกล่าว หรือหากตรวจพบการกระทำโดยมิชอบ แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ตรวจพบว่าผู้ป่วยได้ยกเลิกการใช้งานเครื่องมือทางการแพทย์แล้ว ก็จะระงับสิทธิโดยทันที อ่านมาถึงจุดนี้แล้ว อย่าลืม แชร์ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับเพื่อนของเรากันครับ http://credit-n.ru/vklady.html http://www.tb-credit.ru/zaimy-na-kartu.html

คุณคิดเห็นอย่างไรกับบทความนี้ ?

Advertorial

ดูทั้งหมด

โพสต์ล่าสุดในหมวด ข่าว กิจกรรม


โพสต์ล่าสุด