เมนู

Advertise


ช่างปูกระเบื้อง C'TIS

7 เทคนิคจากช่างปูกระเบื้องมืออาชีพ แบบนี้ซิถึงจะได้มาตรฐาน

C’TIS ช่างปูกระเบื้องมืออาชีพ งานปูกระเบื้องหากดูแค่ผิวเผิน เหมือนจะเป็นทักษะพื้นฐานทั่วไปที่ช่างก่อสร้างต้องมี แต่ความเป็นจริงแล้วการปูกระเบื้องจัดเป็นทักษะที่ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ อาศัยประสบการณ์ในการวางแผนงาน รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องพร้อม เพื่อให้จบงานได้อย่างสมบูรณ์  เดือนที่ผ่านมา “บ้านไอเดีย” ได้มีโอกาสเข้าไปดูการทำงานและผลงานการปูกระเบื้องของทีมช่างรุ่นใหม่ จาก C’TIS..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด