เมนู

ไอเดียแจ๋ว เครื่องกรองน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์

เครื่องกรองน้ำ

เครื่องกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ฝ่าวิกฤติน้ำท่วม


-+- ในยุคของน้ำท่วม อีกสิ่งหนึ่งที่จะตามมานั่นคือ อาหารที่ขาดแคลน โดยเฉพาะ น้ำดื่มที่ใสสะอาด เนื่องจาก ระบบไฟฟ้าที่ถูกตัดขาด การประปาก็เสียหายตามไปด้วย น้ำเน่า น้ำเสีย ไม่สามารถนำมาใช้งานได้ ปัญหาเหล่านี้ สามารถแก้ไขได้ด้วย เครื่องกรองน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ จาก มสท. โดยอาจารย์จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)มีแนวคิดพัฒนาปรับแปลง “ชุดกรองน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอีกทางหนึ่ง

ผศ.ดร.วีรชัย อาจหาญ เปิดเผยว่า ชุดกรองน้ำดื่มพลังงานแสงอาทิตย์พัฒนาและปรับแปลงขึ้นแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยใช้น้ำดิบไม่ว่าจะเป็นน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ คูคลองที่เป็นน้ำไหล หรือน้ำประปาที่มีสีขุ่น ดื่มได้ไม่สนิทใจ โดยนำน้ำดิบมาพักไว้ แกว่งสารส้ม 5-10 นาที ให้ตกตะกอนน้ำจะใสขึ้น จากนั้นนำมาผ่านชุดกรองน้ำก็จะได้น้ำดื่มที่สะอาด ซึ่งทดสอบคุณภาพน้ำด้วยชุดตรวจเชื้อ โคลิฟอร์มแบคทีเรียของกรมอนามัย กระทรวง สาธารณสุข มั่นใจได้ว่าน้ำที่ผ่านการกรองด้วยชุดกรองน้ำที่พัฒนาขึ้นนี้สะอาด ปลอดภัย ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร

ด้าน ดร.รังสรรค์ ทองทา กล่าวว่า อุปกรณ์ชุดนี้ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ใช้กรองน้ำกับส่วนที่ให้พลังงาน โดยส่วนที่กรองน้ำนั้นใช้เครื่องกรองน้ำที่หาซื้อได้ทั่วไป แต่พิเศษคือเพิ่มการกรองหยาบเข้าไป ทำให้สามารถใช้ได้กับน้ำที่มีคุณภาพด้อยกว่าน้ำประปา ส่วน ด้านหลังของชุดกรองน้ำประกอบด้วยอินเวอร์เตอร์ที่รับพลังงานจากโซลาร์เซลล์เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ปั๊มน้ำ อาศัยแรงดันทำให้เครื่องทำงาน การใช้งานง่าย ผู้ใช้เพียงกดสวิตช์เครื่องก็จะกรองน้ำได้น้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย

สำหรับต้นทุนการผลิตประมาณ 20,000 บาทต่อชุด จึงเหมาะต่อการนำไปใช้ในกลุ่มชุมชนที่อยู่รวมกันในหมู่บ้าน ศูนย์อพยพหรือศูนย์พักพิง มีกำลังการผลิตในการกรองน้ำดื่มได้ 120 ลิตรต่อชั่วโมง หรือประมาณถังน้ำขนาด 20 ลิตร จำนวน 6 ถัง ซึ่งเพียงพอต่อการบริโภคของคนในชุมชน

  http://www.tb-credit.ru/dengi-na-kartu.html

คุณคิดเห็นอย่างไรกับบทความนี้ ?

Advertorial

ดูทั้งหมด

โพสต์ล่าสุดในหมวด ข่าวและกิจกรรม


โพสต์ล่าสุด