เมนู

แบบบ้าน สไตล์รีสอร์ท


ทางเดินในบ้าน

Connect Home บ้านบนเนินที่เชื่อมพื้นที่ด้วยสะพานข้ามน้ำ

บ้านโมเดิร์นมีสระเป็นใจกลาง ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งหนึ่งกับสิ่งหนึ่ง เกิดขึ้นได้เพราะมีความเชื่อมโยงถึงกันและกันมากเพียงพอ อย่างเช่นที่คนเรารู้สึกผูกพันธ์และมีความสัมพันธ์กันด้วยสายเลือด ด้วยความเป็นมิตรหรือด้วยธุรกิจ ตัวกลางเหล่านี้ทำหน้าที่ถักทอสายใยให้เกิดเป็นความแน่นแฟ้นตามสถานะ ตามความเข้มข้น ห้องต่าง ๆ ภายในบ้านก็เช่นเดียวกันหากต้องการให้รู้สึกได้ถึงความเป็นหนึ่งเดียว จะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คอยทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่ดึงให้ทุกห้องเข้าไปหาทั้งในช่วงเวลาปกติและช่วงเวลาพิเศษ ออกแบบ : Klopper and Davis..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด