เมนู

แบบบ้านสองชั้น


บ้านคอนกรีตในป่า

บ้านปูนเปลือยปนไม้กลมกลืนในทิวป่า

บ้านปูนเปลือย ดีไซน์เรียบง่ายใจกลางธรรมชาติ บ้านในยุคใหม่เน้นคอนเซ็ป form follow function คือ เน้นที่ฟังก์ชั่นของบ้านที่ต้องใช้งานได้จริงมาก่อน โดยหลัก ๆ แล้วบ้านจึงต้องสามารถตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัยในประการหลัก ๆ คือ การเข้ากันได้กับสภาพอากาศ การระบายอากาศที่ดี..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด