เมนู

ครูตู้ 22 ปีที่พ่อสร้าง จากทีวีสู่ครูพระราชทานของเด็กไทย

ครูตู้ 22 ปี ที่พ่อสร้าง

เรียนรู้ผ่านทีวี ครูพระราชทานของเด็กไทย

“…งานด้านการศึกษาเป็นงานสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญและความเสื่อมของชาตินั้น ขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่…” พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร วันที่ 12 ธันวาคม 2512

เห็นได้ว่าการศึกษาของคนไทยทุกคน เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทั้งในด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม แต่ในขณะเดียวกัน แม้ในยุคที่การศึกษาเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถเรียนรู้ได้จากทุก ๆ ที่ ก็ยังมีเด็กในพื้นที่ห่างไกลความเจริญอีกจำนวนไม่น้อยที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่ดี

สนับสนุนโดย : The Power

ครูตู้ ครูพระราชทาน

“ครูตู้” ครูที่พ่อสร้าง

ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนในด้านการศึกษา ทั้งความห่างไกลของพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึง จำนวนบุคลากรครูผู้สอนที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในปี พ.ศ. 2538 ซึ่งเป็นปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการ “ครูตู้” หรือ “การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม” ขึ้น เพื่อถ่ายทอดการเรียนการสอนหลักสูตรขั้นพื้นฐานตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงปีที่ 6 จากโรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นทาง ไปยังโรงเรียนที่ขาดแคลนครูในชนบทผ่านเครื่องรับโทรทัศน์ หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า “ครูตู้” นั่นเอง

การเรียนการสอนของครูตู้หรือครูในทีวี เป็นรูปแบบการถ่ายทอดสด นักเรียนในโรงเรียนชนบทจะได้เรียนกับครูคนเดียวกัน วิชาเดียวกัน เวลาเดียวกันกับที่โรงเรียนไกลกังวล หัวหิน แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญแต่ยังมีโอกาสได้รับมาตรฐานการเรียนการสอนที่เท่าเทียม

22 ปีของครูตู้

จากปี 2538 ถึงปัจจุบัน ครูตู้อยู่คู่เด็กไทยมาแล้ว 22 ปี เริ่มต้นด้วยหลักสูตรการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปัจจุบันมีการขยายการเรียนการสอนไปยังนักเรียนระดับประถมศึกษาและการศึกษาสายอาชีพ และด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาอย่างก้าวไกล ครูตู้จึงเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ นักเรียนสามารถโต้ตอบกับครูผู้สอนผ่านทางอีเมล์ เฟซบุ๊ค และวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ทั้งยังสามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ ได้อย่างสะดวก

ทีวีไม่ใช่แค่ความบันเทิง

โครงการครูตู้ หรือ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ทำให้เห็นได้ชัดว่าทีวีไม่ได้มีประโยชน์แค่ให้ความบันเทิงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทีวีเครื่องเดียวสามารถสร้างสรรค์สังคมและให้โอกาสการเรียนรู้แก่เด็ก ๆ ได้ในจำนวนไม่น้อย  ปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่รับบริจาคทีวีเก่า เพื่อนำไปส่งต่อให้โรงเรียนในชนบทที่ขาดแคลนโอกาสในการศึกษา อย่างเช่น มูลนิธิกระจกเงา ที่รับบริจาคโดยตรง หรือนำทีวีเก่ามาบริจาคร่วมกับโครงการ “จ.เอ๋ย จอเก่า ปันภาพเพื่อน้อง” ที่ The Power ทุกสาขา พร้อมรับส่วนลดพิเศษสำหรับทีวีเครื่องใหม่ เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการหยิบยื่นและแบ่งปันโอกาสการเรียนรู้ให้แก่น้อง ๆ ที่ห่างไกล


เพื่อเป็นการสมนาคุณให้แก่ลูกค้า วันที่ 25 กันยายน – 18 ตุลาคม 2560 The Power จึงจัดโปรโมชั่น Weekend Sale  สินค้าราคาพิเศษทั้งทีวี เครื่องเสียง และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ  จำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย ผู้อ่านท่านใดกำลังสนใจเครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถเข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://goo.gl/N9wq9J

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ : www.thepower.co.th | FacebookThe Power by Home Pro 
Call Center : 
0-2831-6000

คุณคิดเห็นอย่างไรกับบทความนี้ ?

Advertorial

ดูทั้งหมด

โพสต์ล่าสุดในหมวด ข่าว กิจกรรม


โพสต์ล่าสุด