เมนู

กั๊กที่จอดรถบนถนน ปรับ 1 หมื่น ผู้แจ้งได้ส่วนแบ่ง

กฎหมายน่ารู้

กั๊กที่จอดรถหน้าบ้าน ปรับ 1 หมื่น

เชื่อว่าผู้อ่านหลายท่าน เคยเจอปัญหาเมื่อต้องหาที่จอดรถริมถนนสาธารณะ ปัญหาที่ว่านั่นคือ มีป้ายห้ามจอดขวางหน้าบ้าน บางบ้านถึงขั้นวางเก้าอี้ วางกรวย เพื่อขวางทางไม่ให้ใครจอดหรือกั๊กพื้นที่ไว้สำหรับลูกค้าของตนเท่านั้น ซึ่งหากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล หรือเจ้าของบ้านได้เว้นระยะร่นไว้สำหรับจอดรถแล้ว เจ้าของบ้านมีสิทธิ์ที่จะปิดกั้นไม่ให้บุคคลใด ๆ จอดรถได้ แต่หากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะ การกระทำในลักษณะดังกล่าวมีความผิดทางกฎหมายครับ

ข้อมูล : กระทรวงยุติธรรม

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เว็บไซต์กระทรวงยุติธรรม [www.moj.go.th] ออกมาให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการวางวัตถุสิ่งของบนถนน เพื่อจองหรือกั๊กที่จอดรถไว้ให้ตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานจราจร ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย มาตรา 19, 48 วรรค 3 และ 57 แห่ง พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ผู้ใดกระทำผิดมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากผู้ใดพบเห็นสามารถแจ้งจับได้ โดยผู้แจ้งจะได้รับส่วนแบ่งในการปรับครั้งนี้

อย่างไรก็ตาม การจอดรถบนถนนสาธารณะนั้นยังเป็นทางออกที่ไม่ดีนัก หากเป็นไปได้ บ้านไอเดียหวังเป็นอย่างยิ่ง อยากให้มีกฎหมายควบคุมอาคารสถานที่ โดยผู้ประกอบการต้องออกแบบหรือเว้นพื้นที่จอดรถไว้เสมอ เพื่อให้ลูกค้าที่มาติดต่อสามารถจอดรถในที่ส่วนบุคคลได้อย่างสะดวก หรือกรณีบ้านเรือนทั่วไปจำเป็นต้องมีที่จอดรถอย่างเพียงพอ ห้ามไม่ให้จอดรถข้างถนนหรือจอดหน้าประตูบ้าน เพราะการจอดรถยนต์ลักษณะดังกล่าว ส่งผลกระทบกับผู้อื่นและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ครับ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายระยะร่น, กฎหมายรั้วบ้าน http://credit-n.ru/offers-zaim/platiza-mgnovenniy-zaim-online.html http://www.tb-credit.ru/zaim.html

คุณคิดเห็นอย่างไรกับบทความนี้ ?

Advertorial

ดูทั้งหมด

โพสต์ล่าสุดในหมวด ความรู้ คู่บ้าน


โพสต์ล่าสุด