เมนู

Advertise


5 ต้นเหตุหลังคารั่ว ที่คนสร้างบ้านใหม่อาจละเลย

จุดเสี่ยงหลังคารั่ว ที่เกิดขึ้นได้จากการติดตั้ง ปัญหาของบ้านก็เหมือนปัญหาสุขภาพของมนุษย์เรา บางโรคแอบแฝงเข้ามาโดยไม่ทันได้สังเกตหรือใส่ใจตรวจเช็ค จากจุดเล็ก ๆ ลุกลามไปเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไขยุ่งยากมากขึ้น การรั่วซึมของหลังคาก็เช่นเดียวกันครับ บางจุดไม่ได้เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วน แต่จะค่อย ๆ สะสมจากจุดรั่วหรือช่องโหว่เล็ก ๆ จนกลายเป็นปัญหาเรื้อรังซ้ำซาก หากเจ้าของบ้านละเลย..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด