เมนู

แบบบ้านโมเดิร์นทรอปิคอล


อิฐแดงช่องลม

Rustic canvas ก่ออิฐแดง เปิดช่องลม สร้างพื้นที่ส่วนตัวพร้อมเงาสวย

บ้านผนังอิฐช่องลม อิฐ เป็นวัสดุก่อสร้างราคาไม่แพงที่อยู่คู่บ้านมานานจากรุ่นสู่รุ่น เดิมนั้นการใช้อิฐก่อจะเห็นร่องรอยการเรียงตัวและปูนที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อ ทำให้บ้านดูไม่เรียบร้อยจึงต้องฉาบเรียบและทาสีทับ แต่มาในอีกยุคสมัยกลับปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆ ลองเปิดโชว์แนวอิฐและเรียงในรูปแบบที่ต่างออกไป อิฐก็จะสร้างอารมณ์และหน้าที่ใหม่ๆ ให้บ้าน อย่างบ้านหลังนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของงานออกแบบทางสถาปัตยกรรม ที่แสดงออกถึงเจตจำนงในการสร้างความเคารพต่อบริบทที่ให้คุณค่ากับวัสดุบ้านๆ  ไปพร้อมกันกับการตีความให้แตกต่างอย่างลงตัว บ้านจึงดูเหมือนงานศิลป์ชิ้นใหญ่ที่ศิลปินบรรจงบรรเลงอย่างสวยงาม ออกแบบ :..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด