เมนู

2 นวัตกรรมใหม่จากเอสซีจี เพื่อบ้านเย็นอยู่สบาย อากาศดีมีคุณภาพ

Active Airflow & WellAIR

สร้างบ้านเย็นสบาย อากาศถ่ายเท ไม่มีมลพิษภายใน

สภาพอากาศในกรุงเทพมหานครและจังหวัดหัวเมืองใหญ่ในทุกวันนี้ ต้องเผชิญหน้ากับมวลอากาศที่ร้อนอบอ้าว พร้อมกับมลพิษที่เกิดจากหลายแหล่งที่มา ทั้งเขม่าควันรถ โรงงานอุตสาหกรรม และการเผาไหม้ต่าง ๆ ส่งผลให้การอยู่อาศัยจำเป็นต้องปิดประตูและหน้าต่างอย่างมิดชิด เพื่อป้องกันมลพิษจากภายนอกเข้าสู่ภายในบ้าน พร้อมกับเปิดแอร์เพื่อให้ภายในบ้านเย็นฉ่ำได้ตามต้องการ

แต่ทราบกันหรือไม่ว่า การปิดบ้านไม่ให้อากาศถ่ายเท กลับเป็นภัยร้ายที่ค่อย ๆ ทำลายสุขภาพและสุขลักษณะในการอยู่อาศัย ส่งผลให้ภายในบ้านมีความร้อนสะสม และเมื่อไม่มีอากาศใหม่เข้ามาหมุนเวียน อากาศภายในจึงเสีย ก่อให้เกิดความอับชื้นและเชื้อโรคสะสม  เนื้อหาชุดนี้บ้านไอเดียขอแนะนำ 2 นวัตกรรมใหม่ Active AIRflow™ System ที่ช่วยให้ภายในบ้านเกิดการถ่ายเทอากาศ บ้านจึงไม่ร้อนอบอ้าวแม้จะปิดอย่างมิดชิดก็ตาม และ Well AIR  ที่จะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยได้รับอากาศที่ดีหายใจได้อย่างเต็มปอดมาฝากครับ

สนับสนุนโดย : SCG Building Materials

“บ้าน” เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย เป็นที่หลบภัยร้อนและมลพิษจากภายนอก การสร้างบ้านในอดีต เน้นออกแบบให้เปิดโปร่ง เพื่อเกิดสภาวะอยู่สบาย แต่สำหรับพื้นที่ภายในเมืองที่เต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศ ผู้ออกแบบอาจจำเป็นต้องคิดโจทย์ใหม่ เพื่อให้ความอยู่สบายนั้น มาพร้อมกับอากาศที่บริสุทธิ์ และสอดคล้องกับพฤติกรรมการอยู่อาศัยในยุคปัจจุบัน

พฤติกรรมของคนในเมือง เมื่อตื่นเช้ามาแล้วต่างรีบเร่งอาบน้ำ แต่งตัว พ่อแม่ออกไปทำงาน ลูกๆ ออกไปเล่าเรียน เมื่อไม่มีใครอยู่บ้าน บ้านจึงถูกปิดอย่างมิดชิดไว้ตลอดทั้งวัน หรือแม้แต่บางครอบครัวที่ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านแต่ก็มักจะปิดประตูหน้าต่างและเปิดเครื่องปรับอากาศ บ้านที่ปิดอย่างมิดชิดก็จะเกิดการสะสมความร้อนภายใน  ส่งผลให้รู้สึกไม่สบายตัว และต้องเร่งเครื่องปรับอากาศให้เย็นขึ้น  ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนัก ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

ด้วยเหตุนี้เอง เอสซีจี  จึงคิดค้นนวัตกรรม Active AIRflow™ System ภายใต้แนวความคิด Cool Comfort Technology เพื่อสร้างสภาวะอยู่สบายและคุณภาพอากาศที่ดีภายในบ้าน สร้างกลไกการระบายอากาศ โดยการถ่ายเทความร้อนออกจากตัวบ้านและรับอากาศใหม่จากภายนอก เพื่อให้บ้านมีอากาศหมุนเวียน แต่ในขณะเดียวกัน เจ้าของบ้านยังคงปิดประตูหน้าต่างอย่างมิดชิดเช่นเดิมได้ครับ

หลักการทำงาน Active AIRflow™ System

1. เติมอากาศใหม่ ด้วยการดึงอากาศเย็นจากภายนอกให้เข้ามาหมุนเวียนภายในบ้านจากช่องเติมอากาศติดผนัง (Intake Air Grille)

 

การถ่ายเทความร้อนขึ้นไปโถงหลังคาและระบายออกนอกตัวบ้าน

2.ดึงความร้อนที่สะสมภายในบ้านขึ้นสู่ที่สูงและระบายออกจากตัวบ้าน โดยธรรมชาติอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสู่ที่สูงเสมอ หากมีช่องระบายอากาศบนหลังคา จะทำให้ความร้อนสะสมออกสู่ภายนอกได้ Active AIRflow™ System จึงใช้หลักการเดียวกันนี้ดึงความร้อนขึ้นสู่โถงใต้หลังคาผ่านชุดระบายอากาศฝ้าเพดาน (Ceiling Ventilator : CV)

3.จากนั้นจึงระบายอากาศร้อนออกสู่นอกตัวบ้าน ด้วยชุดกระเบื้องระบายความร้อนในโถงหลังคา (Solar Roof Tile Ventilator : SRTV)

แสดงผลการทำงานผ่าน Smart Mobile Application

4.ควบคุมการทำงานทั้งหมด ด้วยกล่องประมวลผลอัจฉริยะ (Control Box) เป็นการควบคุมแหล่งพลังงานของและประมวลผลการทำงานอัตโนมัติ สามารถปรับเปลี่ยนการสั่งงานให้ตอบสนองต่ออุณหภูมิระหว่างวันได้อย่างเหมาะสม พร้อมแสดงผลการทำงานผ่าน Smart Mobile Application  

Active AIRflow™ System  ใช้พลังงานจาก Solar Cell เป็นพลังงานหลักในการทำงาน

5.สามารถเลือกใช้งานระบบพร้อมกับแผงโซลาร์เซลล์  ที่ติดตั้งไว้บนหลังคาเพื่อผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในวันที่ไม่มีแสงอาทิตย์เพียงพอ กล่องประมวลผลอัจฉริยะจะสลับมาใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้านอัตโนมัติ

อุปกรณ์ Active AIRflow™ System

โดย Active AIRflow™ System สามารถติดตั้งได้ เพียง 1 วัน แค่นี้ก็สามารถเปลี่ยนบ้านร้อนอบอ้าวให้เป็นบ้านเย็นอยู่สบายได้ง่ายๆ แล้ว

และนอกจากปัญหาเรื่องความร้อนอบอ้าวที่สะสมอยู่ภายในบ้านแล้ว  อีกหนึ่งปัญหาที่เราไม่ควรมองข้าม คือเรื่องมลภาวะทางอากาศภายในบ้าน  ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสมาชิกทุกคนในครอบครัวอย่างไม่รู้ตัว

Well AIR ผู้ช่วยบ้าน ปลอดมลพิษ

คำว่า มลพิษในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงเฉพาะมลพิษจากภายนอกบ้าน แต่ยังรวมถึงมลพิษที่อาจเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตภายในบ้าน เช่น ความชื้นสะสมก่อให้เกิดเชื้อรา, ไรฝุ่นจากที่นอน, ขนสัตว์, สารเคมี, สเปรย์ปรับอากาศ , ควันบุหรี่ และแหล่งกำเนิดมลพิษอื่น ๆ เพื่อให้ภายในบ้านมีอากาศที่มีคุณภาพ เอสซีจีจึงพัฒนานวัตกรรม Well AIR มาทำหน้าที่ตรวจวัดและควบคุมให้อากาศภายในบ้านมีคุณภาพดีอยู่เสมอ

หลักการทำงานของ WellAIR 

Well AIR มาพร้อมกับเซนเซอร์ตรวจจับมลพิษ หากตรวจพบว่าคุณภาพอากาศต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ระบบจะสั่งให้พัดลมระบายอากาศทำงานอัตโนมัติ และเมื่อระดับคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ปกติ ระบบจะตัดการทำงานอัตโนมัติเช่นกัน สามารถควบคุมและแสดงผลการทำงานผ่าน  Application “SmartLiving”ได้ โดยการทำงานของ Well AIR จะช่วยควบคุมคุณภาพอากาศที่เป็นอันตราย ที่เกิดจากสารก่อมลพิษในบ้านที่มีที่มา จาก 3 แหล่งหลัก ๆ ดังนี้

1.Carbon Dioxideหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการหายใจออกของผู้อยู่อาศัยในห้อง หากสะสมในปริมาณมากจะทำร่างกายไม่ได้รับออกซิเจนเพียงพอ ร่ายกายจะรู้สึกอ่อนเพลียและมีอาการง่วง ส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองและความจำในเด็กเล็ก ในผู้สูงอายุอาจเกิดภาวะหายใจลำบากและไอ

2.สารระเหยอินทรีย์ (Volatile Organic Compounds) ในชีวิตประจำวันเราได้รับสารชนิดนี้จากผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่ไม่รู้ตัว เช่น สีทาบ้าน ควันบุหรี่ น้ำยาซักแห้ง สารยาแนว ยาฆ่าแมลง สเปรย์ปรับอากาศ หรือเฟอร์นิเจอร์ไม้อัด เป็นต้น ซึ่งสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางปาก ทางผิวหนัง และทางการสูดดม ทำให้ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ อ่อนเพลียและทำลายระบบประสาท

3.Relative humidity คือความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ หรือความชื้นที่มีอยู่ในอากาศมากเกินไป ทำให้รู้สึกเหนอะหนะไม่สบายตัว หายใจแล้วรู้สึกอึดอัด  และความชื้นทำให้ไรฝุ่นและเชื้อราเติบโตได้ดี ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภูมิแพ้และหืดหอบ และทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักขึ้น สิ้นเปลืองค่าไฟ

ได้รับอากาศที่ดี มีคุณภาพแล้ว ผู้ใช้งานยังสามารถควบคุมการทำงานและตรวจเช็คสถานะการทำงานต่าง ๆ ของ Well AIR ผ่าน Application “ SmartLiving” ได้อย่างสะดวก สามารถรู้ได้ทันทีว่าคุณภาพอากาศภายในห้องช่วงเวลาปัจจุบันเป็นเช่นไร

ตัวอย่างการแสดงผลคุณภาพอากาศผ่านแอปพลิเคชัน

หน้าจอเป็นสีฟ้า และแสดงผลเป็น good เมื่อคุณภาพอากาศในห้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้

หน้าจอเป็นสีส้ม และแสดงผลเป็น poor เมื่อคุณภาพอากาศค่าใดค่าหนึ่งต่ำกว่าเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ พร้อมสั่งการให้พัดลมทำงานอัตโนมัติ

เพราะอากาศที่ดี คือปัจจัยสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี  ผู้อ่านท่านใดสนใจนวัตกรรม Active AIRflow™ System และ Well AIR  ผู้ช่วยแก้ไขปัญหาบ้านร้อนอบอ้าว และควบคุมคุณภาพอากาศให้ดีอยู่เสมอ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับสมาชิกภายในครอบครัว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ SCG Experience, SCG Home Solution และ SCG Roofing Center ทุกสาขา ซึ่งจะเป็นบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการสำรวจหน้างาน ประเมินราคา ออกแบบ และติดตั้งให้เสร็จภายในระยะเวลาเพียง 1 วันเท่านั้นครับ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์ : www.scgbuildingmaterials.com/th/CAMPAIGN/Active-Airflow-System.aspx http://credit-n.ru/debitovaya-karta.html http://www.tb-credit.ru/kredit-online.html

คุณคิดเห็นอย่างไรกับบทความนี้ ?

Advertorial

ดูทั้งหมด

โพสต์ล่าสุดในหมวด Advertise


โพสต์ล่าสุด