เมนู

3 วิธีเสริมฮวงจุ้ยบ้านให้มีออร่า ดีขึ้นทันตาเห็น

เสริมฮวงจุ้ยบ้าน

ปรับบ้านให้มีออร่า ส่งเสริมฮวงจุ้ยดีขึ้นทันทีที่ปรับ

หากเปรียบบ้านกับคนเราแล้ว รูปลักษณ์ภายนอก รูปทรงและหน้าตาของบ้าน เปรียบเสมือนหน้าตาของมนุษย์ หากรูปร่างหน้าตาดูดี มีการพัฒนาบุคลิกภาพให้น่ามอง ย่อมเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้ ในศาสตร์จีนเรียกสิ่งนี้ว่า “โหงวเฮ้ง” ส่วนบ้านเรียกว่า “ฮวงจุ้ย” บ้านที่ดีต้องมีรูปทรงสมดุล ดูเป็นระเบียบ พร้อมกับจัดตกแต่งให้ดูใหม่น่ามองอยู่เสมอ จึงสามารถรับพลังงานดี ๆ เข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างราบรื่น

ในเนื้อหาชุดนี้ “บ้านไอเดีย” นำ 3 แนวทางในการเสริมฮวงจุ้ยบ้านให้ดูดี มีออร่า โดยแต่ละวิธีสามารถเริ่มทำได้ทันที ไม่จำเป็นต้องทุบรื้อทำใหม่ แค่เพียงเสริมและปรับปรุงสิ่งเดิมที่มีอยู่ ให้ดูสวยงามและสมดุลตามหลักเบญจธาตุ เมื่อพลังงานสมดุล ชีวิตของผู้อยู่อาศัยย่อมสมดุล ช่วยส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว

สนับสนุนโดย : Dulux

เสริมฮวงจุ้ยบ้าน ด้วยการจัดภูมิทัศน์

ภูมิทัศน์รอบบ้าน โดยเฉพาะด้านหน้าบ้าน เป็นสิ่งที่ผู้อยู่อาศัยและผู้ผ่านไปผ่านมาได้พบเห็น หากหน้าบ้านใครเป็นระเบียบ ไม่มีสิ่งของวางระเกะระกะ พร้อมกับจัดแต่งให้สวยงามอยู่เสมอ เพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยให้ฮวงจุ้ยบ้านดีไปกว่าครึ่งแล้วครับ สำหรับการจัดภูมิทัศน์ตามหลักฮวงจุ้ย จะคำนึงถึงพลังของธาตุทั้ง 5 ที่ต้องสมดุลกับทิศต่าง ๆ ในทางฮวงจุ้ยเรียกว่า “ระบบปราณ 8 ทิศ” ซึ่งหากเรียนรู้ทั้งระบบอาจต้องใช้ระยะเวลาศึกษานานนับเดือน บ้านไอเดียจึงขอสรุป แนะนำการจัดแต่งแต่ละทิศเพื่อให้ผู้อ่านประยุกต์ใช้ได้ทันทีครับ

ภาพแสดงวงจรธาตุทั้ง 5

• ทิศตะวันออก ธาตุไม้ : ทิศแห่งการริเริ่ม สร้างสรรค์ หากปลูกไม้ดอก ไม้ประดับในทิศนี้จะส่งเสริมพลังธาตุไม้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น หากตกแต่งด้วยน้ำหรือวัสดุธาตุน้ำ เช่น มีบ่อปลา น้ำตก สระน้ำ จะส่งเสริมให้เกิดพลังฮวงจุ้ยที่ดี และหากนำวัสดุธาตุดินมาตกแต่ง เช่น หินชนิดต่าง ๆ จะเสริมให้เกิดโชคลาภ ทิศดังกล่าวไม่ควรตกแต่งด้วยธาตุทอง หรือวัสดุประเภทโลหะต่าง ๆ ที่ให้ความมันวาว

• ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ธาตุไม้ : ทิศแห่งการเติบโต ก้าวหน้า การตกแต่งลักษณะเดียวกับทิศตะวันออก

• ทิศใต้ ธาตุไฟ : ทิศแห่งความรุ่งเรือง สว่างไสว สติปัญญา หากต้องการเพิ่มให้ธาตุไฟแข็งแรง ให้ตกแต่งด้วยโทนสีแดง รูปทรงแฉกแหลมหรือวัสดุที่เป็นพลาสติก ธาตุส่งเสริมเป็นธาตุไม้ การปลูกต้นไม้เยอะ ๆ ในทิศนี้จึงดี และสามารถเสริมโชคลาภได้ด้วยธาตุทอง โดยเลือกตกแต่งด้วยวัสดุประเภทโลหะ วัสดุที่มีความมันวาว ส่วนธาตุตรงข้ามธาตุไฟคือธาตุน้ำ จึงไม่ควรตกแต่งภูมิทัศน์ด้วยน้ำในทางทิศใต้

• ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ธาตุดิน : ทิศแห่งความสงบนิ่ง พักผ่อน วัสดุที่ส่งเสริมให้ธาตุดินแข็งแรงเป็นวัสดุประเภทหิน เซรามิก ปูนเปลือย สามารถตกแต่งด้วยธาตุไฟเพื่อเสริมฮวงจุ้ย และตกแต่งด้วยธาตุน้ำเพื่อเสริมโชคลาภ เช่น บ่อปลา, น้ำพุ หรือวัสดุกระจกใส แก้วคริสตัล ส่วนธาตุตรงข้ามคือธาตุไม้ ทิศดังกล่าวจึงไม่เหมาะกับการปลูกต้นไม้ใหญ่

บ่อปลาคาร์พ

• ทิศตะวันตก ธาตุทอง : ทิศแห่งความมั่งคั่ง เงินทอง ความสุข ความบันเทิง หากต้องการเสริมพลังธาตุทอง ให้ตกแต่งด้วยวัสดุโลหะ เช่น แขวนโมบายที่ทำด้วยโลหะ เสียงของโมบายจะช่วยเรียกพลังงานดี ๆ เข้าบ้านได้ และสามารถเสริมฮวงจุ้ยด้วยธาตุดิน ตกแต่งด้วยธาตุไม้เพื่อเสริมโชคลาภ ส่วนธาตุต้องห้ามคือธาตุน้ำ ไม่ควรมีไว้ในทิศนี้

• ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ธาตุทอง : ทิศแห่งความสมบูรณ์ ตกแต่งเช่นเดียวกับทิศตะวันตก

• ทิศเหนือ ธาตุน้ำ : ทิศแห่งการพักผ่อน สงบเงียบ ทิศดังกล่าวเหมาะกับตกแต่งด้วยงานกระจกใส แก้วคริสตัล หรือแหล่งน้ำต่าง ๆ สามารถเสริมฮวงจุ้ยได้ด้วยธาตุทอง และเสริมโชคลาภด้วยธาตุไฟ ส่วนธาตุต้องห้ามเป็นธาตุดินครับ ภาพรวมของทิศนี้ควรจัดตกแต่งให้มีความสว่างตา

• ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ธาตุดิน : ทิศแห่งการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลง ตกแต่งเช่นเดียวกับทิศตะวันตกเฉียงใต้

เสริมฮวงจุ้ยบ้าน เพิ่มความสว่างอย่างสมดุล

แสงสว่างเป็นอีกหนึ่งพลังงานสำคัญในศาสตร์ฮวงจุ้ย ข้อนี้อยากให้ผู้อ่านลองสังเกตธุรกิจ ร้านค้าต่าง ๆ ที่ค้าขายดี ล้วนออกแบบให้มีแสงสว่างเจิดจ้าเป็นพิเศษ เพราะด้วยความสว่างนี้เองทำให้ลูกค้าที่ผ่านไปผ่านมามองเห็นและไว้วางใจในการใช้บริการ แต่แสงสว่างของแต่ละอาคารสถานที่ แต่ละธุรกิจมีความแตกต่างกัน เช่น ธุรกิจการค้าทั่วไป ค้าขายกลางวัน ยิ่งสว่างมากยิ่งดี ในทางกลับกันหากเป็นธุรกิจกลางคืน ไฟสลัว ๆ จะทำให้ค้าขายดีกว่า ส่วนการจัดแสงสว่างให้บ้าน ซึ่งเป็นทั้งที่พักอาศัยและทำงานสำหรับบางท่าน จึงมีความแตกต่างจากอาคารประเภทอื่น ๆ โดยแบ่งสัดส่วนของแต่ละห้อง แต่ละมุมไว้ดังนี้

ตกแต่งภายใน เน้นความใสสว่าง

• สว่างมาก ใช้แสง Day light : โซนหน้าบ้าน , ห้องครัว, ห้องทำงาน โดยเฉพาะห้องทำงาน ทำการบ้านของคุณลูก ต้องมีความสว่างมากเป็นพิเศษ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านการงานและการเงิน

• สว่างปานกลาง ใช้แสง Cool White : ห้องนั่งเล่น, ห้องทานอาหาร, ห้องน้ำ หรือห้องที่เน้นการใช้งานอเนกประสงค์ จัดแสงไว้กลาง ๆ จะช่วยให้ยืดหยุ่นต่อการใช้งาน

• สว่างน้อย ใช้แสง Warm : ห้องนอน, ห้องสำหรับการพักผ่อน เพราะหากแสงจ้าจนเกินไปร่างกายจะรู้สึกตื่นตัว แสงสลัว ๆ จึงเหมาะกับการพักผ่อน ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยนอนหลับง่ายขึ้น พักผ่อนเต็มอิ่มอย่างยาวนาน

ส่วนภาพรวมของพื้นที่นอกบ้าน ไม่ควรให้มีจุดใดจุดหนึ่งเป็นมุมอับมืด หากสังเกตเห็นว่าจุดไหนแสงสว่างไม่เพียงพอ แนะนำให้ติดตั้งหลอดไฟเพิ่มเติม และหมั่นตัดแต่งกิ่งไม้อยู่เสมอ ไม่ให้ปกคลุมจนกระทั่งบ้านมืดทึบแสง โดยเฉพาะทิศเหนือซึ่งเป็นทิศที่ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์น้อย ควรเน้นความโปร่งโล่งหรือเลือกผนังกระจก จะช่วยเพิ่มแสงสว่างให้สมดุลยิ่งขึ้นได้

เสริมฮวงจุ้ยบ้าน ด้วยสีบ้านใหม่ สดใสอยู่เสมอ

ความสง่างามของบ้าน เกิดขึ้นได้ด้วยสีสันที่ดูสดใส การทาสีบ้านใหม่เป็นวิธีการพื้นฐานที่สามารถทำได้ทันทีและช่วยเสริมฮวงจุ้ยให้มีออร่าขึ้นได้ทันตาเห็น  ในทางกลับกัน หากปล่อยให้ผนังบ้านดูหม่นหมอง เก่าโทรม เต็มไปด้วยคราบสกปรก ตะไคร่น้ำและเชื้อรา แม้พลังงานรอบบ้านจะดีมากแค่ไหน ก็ไม่อาจช่วยให้ฮวงจุ้ยบ้านดีขึ้นได้

การเลือกสีบ้านในทางฮวงจุ้ย จะให้ความสำคัญกับพลังหยิน หยาง จึงอยากให้ผู้อ่านรู้จักความหมายของ หยิน หยาง ไว้อย่างง่าย หยิน = ความมืด สงบ มีตัวแทนเป็นสีดำ หยาง = ความสว่าง ตื่นตัว มีตัวแทนเป็นสีขาว ห้องใดที่เน้นการใช้งานเชิงปฏิบัติการควรมีอัตราส่วนพลังหยางมากกว่าพลังหยิน ส่วนห้องไหนเน้นพักผ่อน ให้มีพลังหยินมากกว่าพลังหยาง และทุก ๆ ห้อง ไม่ควรมีพลังหยินและหยางมากเกินไป

ตัวอย่าง ห้องครัว, ห้องทำงาน ควรเลือกโทนสีที่มีความสว่าง เพื่อสร้างความรู้สึกตื่นตัวและช่วยให้เกิดการใช้งานสะดวก ส่วนห้องนอน, ห้องนั่งเล่น เลือกสีโทนเย็นตา มีความสว่างระดับปานกลางถึงน้อย จะให้ความรู้สึกสงบ เหมาะกับการพักผ่อน ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยหลับสบายมากยิ่งขึ้น

The-Gallery-House บ้านสองชั้น

นอกจากความสวยใหม่แล้ว สียังมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ช่วยกระตุ้นให้เกิดพลังงานต่าง ๆ ได้ตามต้องการ โดยผู้ใช้สามารถนำโทนสีต่อไปนี้มาช่วยเสริมฮวงจุ้ยให้กับตนเองได้ เช่น นำสีฟ้ามาเสริมแต่งภายในห้องนอน เพื่อให้นอนหลับลึก หลับสบายยิ่งกว่าเดิม

ความหมายของสี กระตุ้นความรู้สึก

 • สีแดง สีแห่งอำนาจ ช่วยกระตุ้นให้ตื่นตัว มีชีวิตชีวา
 • สีม่วง สีแห่งการพัฒนาจิตวิญญาณ เหมาะกับอาชีพค้าขาย ประชาสัมพันธ์ นักการตลาด
 • สีมังคุด สีแห่งความหวัง ช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย เมตตา แก้โรคซึมเศร้าได้
 • สีเขียว สีแห่งการเติบโต เหมาะกับงานเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ ให้ความรู้สึกสมดุล
 • สีเหลือง สีแห่งอำนาจยิ่งใหญ่ เสริมสร้างสติปัญญา
 • สีครีม สีแห่งสุขภาพ ส่งเสริมให้สุขภาพดี เหมาะกับการบำบัดรักษา
 • สีส้ม สีแห่งความสุข กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
 • สีน้ำตาล สีแห่งแผ่นดิน ให้ความรู้สึกมั่นคง ปลอดภัย เหมาะกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง บ้านเรือน
 • สีฟ้า น้ำเงิน สีแห่งความสงบเย็น เหมาะกับธุรกิจสื่อสาร การเดินทาง ช่วยยกระดับพลังชีวิตได้
 • สีดำ สีแห่งความเฉลียวฉลาด ทรงภูมิด้านปัญญา มีพลังการดึงดูด แต่ไม่ควรใช้เยอะเกินไปเพราะจะส่งผลให้เกิดความอ่อนล้า ลึกลับ
 • สีขาว สีแห่งความบริสุทธิ์ ส่งเสริมด้านวิสัยทัศน์ มีพลังความคิดและจิตใจ
 • สีเงิน สีทอง สีแห่งความหรูหรา ส่งเสริมความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์

สำหรับท่านที่ต้องการกระตุ้นให้พลังงานดี ๆ เข้าสู่ตัวบ้าน  ปรับบ้านให้เสริมฮวงจุ้ยดี  มีออร่าอย่างยาวนาน  การเลือกสีทาบ้านภายนอกที่มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดเชื้อรา  ตะไคร่น้ำ จะช่วยยืดอายุสีของบ้านจากแสงแดดและลมฝนได้อย่างยาวนานมากขึ้นกว่าเดิม  อย่างสี Dulux Weathershield Ultima รุ่นใหม่ล่าสุด เป็นสีทาภายนอกที่มาพร้อมกับเทคโนโลยี Smart Release มีกลไกของ Encapsulation หรือ Controlled Release ที่ช่วยควบคุมสาร Biocide ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและตะไคร่น้ำให้ถูกปล่อยออกมาอย่างช้า ๆ ในปริมาณที่พอเหมาะ ทำให้คงประสิทธิภาพในการปกป้องผนังบ้านภายนอกได้ยาวนานขึ้นกว่าสีทาภายนอกชนิดพรีเมี่ยมทั่วไปถึง 2 เท่า

และเพื่อให้เลือกสีทาบ้านได้โดยง่าย หมดความกังวลใจในการจับคู่สีให้ลงตัวกันทั้งหลัง ดูลักซ์ เวเธ่อร์ชีลด์ จึงจัดพาเลทท์สีที่เข้ากันได้ดี ทั้งบ้านและอาคารในรูปแบบต่าง ๆ โดยสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่ http://bit.ly/dulux-dream-home  เลือกสีสวยมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้น เพื่อช่วยลดค่าบำรุงรักษาสีทาบ้าน และกระตุ้นพลังฮวงจุ้ย เสริมโชคลาภยาวนานยิ่งกว่าเดิม

ข้อมูลเพิ่มเติม

เว็บไซต์www.dulux.co.th/weathershield-ultima http://credit-n.ru/potreb-kredit.html http://www.tb-credit.ru/zaim-bez-otkaza.html

คุณคิดเห็นอย่างไรกับบทความนี้ ?

Advertorial

ดูทั้งหมด

โพสต์ล่าสุดในหมวด Advertise


โพสต์ล่าสุด