เมนู

หมดปัญหาสนิมบนหลังคา ทดสอบการเกิดสนิม เมทัลชีทบลูสโคป แซคส์®

หลังคาเมทัลชีท เป็นสนิมไหม

บลูสโคป แซคส์® ทนทานมาตรฐานโลก

เมื่อนึกถึงวัสดุประเภทเหล็กหรือโลหะ ผู้อ่านหลายท่านอาจนึกไปถึงปัญหาการผุกร่อนเนื่องจากสนิมใช่ไหมครับ แต่ความเป็นจริงแล้ว วัสดุโลหะมีหลายประเภท จะเกิดสนิมหรือไม่ขึ้นอยู่กับส่วนผสมของโลหะและกระบวนการผลิต อย่างวัสดุเมทัลชีทที่นิยมใช้ทำหลังคาในยุคปัจจุบัน เป็นวัสดุโลหะที่มีโอกาสเกิดสนิมขึ้นได้ การเลือกเมทัลชีทมาทำหลังคาบ้านหรือส่วนตกแต่งใด ๆ จึงจำเป็นต้องคัดเลือกเมทัลชีทที่มีคุณสมบัติป้องกันสนิมได้ดี มิเช่นนั้นอาจต้องเผชิญหน้ากับปัญหาผุ รั่ว พัง ในอนาคตได้ครับ เนื้อหานี้ “บ้านไอเดีย“​ พาไปดูกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันสนิมของเมทัลชีท บลูสโคป แซคส์® การทดสอบนี้จะช่วยให้ผู้บริโภคอย่างเรา ๆ มั่นใจในการใช้งานมากยิ่งขึ้นครับ

สนับสนุนโดย : BlueScope Thailand

ติดตั้ง หลังคาเมทัลชีท

การกัดกร่อนของสนิมเกิดจากปฏิกิริยาระหว่าง โลหะ + น้ำหรือความชื้น + ออกซิเจนหรืออากาศ หากครบทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ ในระยะเวลาที่เหมาะสม โลหะย่อมเกิดสนิมขึ้นแน่นอนครับ และการนำเมทัลชีทมาใช้ร่วมกับหลังคาบ้าน ไม่อาจเลี่ยงทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ได้เลย หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีของแผ่นเมทัลชีท จึงต้องสามารถป้องกันการเกิดสนิมได้ดี ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบของส่วนผสมและการเคลือบสีป้องกันสนิม

การเกิดสนิม

บลูสโคป แซคส์® เป็นแผ่นเมทัลชีทที่ผลิตจากเหล็กคุณภาพสูงเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสี โดยมีเทคโนโลยีที่ทำให้การเคลือบที่ช่วยในการควบคุมความหนาและปริมาณมวลสารของชั้นเคลือบที่สม่ำเสมอกันทั้งสองด้าน โดยปริมาณของสารชั้นเคลือบแผ่นเหล็กทั้งสองด้านรวมกันไม่น้อยกว่า 70 กรัม/ตารางเมตร ตามมาตรฐานมอก.2228-2559 และ มอก. 2753-2559 ซึ่งหากปริมาณของสารเคลือบมาก จะยิ่งมีผลกับการป้องกันสนิมของแผ่นเมทัลชีทได้ดีตามลำดับ

bluescope-zacs-cool

เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับเจ้าของบ้าน ลดความกังวลเรื่องความทนทานต่อการเกิดสนิม จึงได้ทำการทดสอบความทนละอองน้ำเกลือ (Salt Spray test) ซึ่งเป็นการทดสอบการเร่งสภาวะการกัดกร่อนของสนิมในห้องปฏิบัติการ  และผลจากการทดสอบนี่เองครับที่ทำให้ บลูสโคป แซคส์® มีคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานระดับโลก โดยอ้างอิงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จาก 4 ประเทศ ได้แก่ไทย ออสเตรเลีย อเมริกา และญี่ปุ่น

  • มาตรฐานประเทศไทยมอก. 2753-2559
  • มาตรฐานประเทศญี่ปุ่นJIS G 3322 – 2019
  • มาตรฐานประเทศอเมริกาASTM A755/A755M – 2011
  • มาตรฐานประเทศออสเตรเลียAS/NZS 2728 -2007

โดยครั้งนี้ได้ทำการทดสอบร่วมกับศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  เครื่องมือที่ใช้ทดสอบเป็นตู้สำหรับการทดสอบความทนละอองน้ำเกลือ โดยตู้ทดสอบนี้จะมีการพ่นสเปรย์ละอองสารละลายน้ำเกลือความเข้มข้น 5% (NaCI) บนผลิตภัณฑ์เมทัลชีทตามมาตรฐาน ASTM B 117-2016 เพื่อเป็นการทดสอบความสามารถของความทนทานต่อการกัดกร่อนของสนิมบนแผ่นเมทัลชีท โดยมีการตั้งสมมติฐานว่าชิ้นทดสอบต้องไม่พอง ไม่ย่น ไม่อ่อนตัวหรือหลุดล่อน และไม่มีสนิมแดงจากรอยกรีด ตามกระบวนการ 3 ขั้นตอน ดังนี้

ทดสอบเมทัลชีท bluescope-zacs-cool

ขั้นตอนที่ 1 เริ่มจากการเตรียมแผ่นเมทัลชีทขนาด 7 x 15 เซนติเมตร  และใช้มีดคัตเตอร์กรีดลงบนผิวหน้าของแผ่นเมทัลชีทเป็นรูปกากบาท ซึ่งเป็นจุดที่เปิดชั้นเคลือบเพื่อสังเกตปฏิกิริยาการกัดกร่อนของสนิมที่เกิดขึ้น โดยการทดสอบนี้จะเปรียบเทียบระหว่างแผ่นเมทัลชีทบลูสโคป แซคส์®  กับแผ่นเมทัลชีททั่วไป ที่มีเกรด ความหนา และชั้นเคลือบที่เท่ากัน

ทดสอบเมทัลชีท bluescope-zacs-cool

ขั้นตอนที่ 2ใส่แผ่นเมทัลชีทลงในเครื่องทดสอบความทนละอองน้ำเกลือ โดยวางแผ่นเมทัลชีทให้ทำมุม 45 องศาในแนวตั้ง เพื่อให้ละอองน้ำเกลือสามารถกระทบลงบนหน้าแผ่นเมทัลชีทได้อย่างทั่วถึง และทำการฉีดสารละลายน้ำเกลือลงบนแผ่นเมทัลชีทก่อนที่จะปิดตู้เพื่อทำการทดสอบต่อไป

ทดสอบเมทัลชีท bluescope-zacs-cool

ขั้นตอนที่ 3  เปิดเช็คเครื่องทุก ๆ 200 ชั่วโมงเพื่อสังเกตความเปลี่ยนแปลงของแผ่นเมทัลชีทและบันทึกผล ในขั้นตอนนี้จะทำให้เริ่มสังเกตเห็นว่า แผ่นเมทัลชีทแต่ละแผ่นมีความเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร และสามารถทนต่อการกัดกร่อนของสนิมจากการทดสอบความทนละอองน้ำเกลือได้ดีแค่ไหน ซึ่งนั่นหมายความว่าหากแผ่นเมทัลชีท ชิ้นไหนเกิดสนิมขึ้นมาก่อนจะมีความสามารถในการทนต่อการกัดกร่อนที่น้อยกว่านั่นเอง

ทดสอบเมทัลชีท bluescope-zacs-cool

ผลการทดสอบที่ได้ เมื่อทำการทดสอบสเปรย์ครบ 1,500 ชั่วโมง พบว่า แผ่นเมทัลชีทบลูสโคป แซคส์® ไม่พบสนิมแดงจากรอยกรีดกากบาท ในขณะที่เมทัลชีททั่วไปพบสนิมแดงตามรอยกากบาทขึ้นตั้งแต่ชั่วโมงที่ 1,200 จึงสรุปได้ว่าแผ่นเมทัลชีท บลูสโคป แซคส์® มีความทนทานและต้านทานการกัดกร่อนของสนิมได้เป็นอย่างดี

ทดสอบเมทัลชีท bluescope-zacs-cool

นอกจากการทดลองในห้องปฏิบัติการแล้ว ยังได้ทำการทดสอบการใช้งานของแผ่นเมทัลชีทในสภาพแวดล้อมจริงท่ามกลางสภาพอากาศแดด ฝน ยาวนานถึง 20 ปี พร้อมกับการรับประกันไม่ผุกร่อนนานถึง 12 ปี และรับประกันสีไม่ซีดจาง 5 ปี ด้วยข้อพิสูจน์ที่จับต้องได้จริงถึงความทนทานและมีคุณภาพสูง คงพอทำให้ผู้อ่านหายกังวลใจเกี่ยวกับสนิมบนแผ่นวัสดุเมทัลชีทกันมากขึ้นแล้วใช่มั้ยครับรายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ : https://bit.ly/33xjGpl  | แฟนเพจ : BlueScope Thailand

คุณคิดเห็นอย่างไรกับบทความนี้ ?

Advertorial

ดูทั้งหมด

โพสต์ล่าสุดในหมวด Advertise


โพสต์ล่าสุด