เมนู

ตกแต่งบ้าน


บันไววน

บันไดเวียน งานศิลป์ชิ้นเอกในบ้านเก่า

บันไดวน พาลมและแสงไหลตามขั้นบันได ในบ้านที่มีตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป ส่วนประกอบสำคัญที่จะเชื่อมต่อระหว่างชั้นคือ “บันได” แน่นอนว่ารูปแบบบันไดก็มีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับรสนิยมและพื้นที่ประกอบด้วย บางคนชอบบันไดตรง ๆ แต่บางคนกลับชอบบันไดวนหรือบันไดเวียนที่โค้งเป็นวงกลม ด้วยลักษณะของเส้นสายที่ดูพริ้วกว่า ซึ่งบันไดแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไป ในเนื้อหานี้..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด