เมนู

ข่าว กิจกรรม


ควอลิตี้เฮ้าส์ จับมือจุฬาฯ เรียนรู้งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม

ควอลิตี้เฮ้าส์ สนับสนุนการเรียนรู้งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมสนับสนุนงานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม เพื่อสนับสนุนนิสิต คณะสถาปัตยกรรม จุฬาฯ ในการเรียนรู้การออกแบบโครงการที่อยู่อาศัย ด้วยการลงสำรวจศึกษารายละเอียดพื้นที่ดินจริงของโครงการควอลิตี้เฮ้าส์..

ดูแล้ว 0 ครั้ง

Advertorial

ดูทั้งหมด